DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Švejna

MOST-HÍD

Každý zamestnanec platí dane od výšky 317 euro, z toho sa neplatí daň, za každé euro navyše sa už platí daň 19 %.

Ondruš, Švejna a iní v RTVS - 08.05.2017
Pravda

Pre výpočet nezdaniteľnej časti základu dane je dôležitou veličinou výška životného minima, ktoré v roku 2017 činí 198,09 eur. Ak je základ dane nižší ako 100-násobok výšky životného minima, nezdaniteľná časť základu dane predstavuje 316,94 eur, čo možno zaokrúhliť na Švejnom uvedených 317 eur. Sadzba dane z príjmov predstavuje skutočne 19% zo základu dane, avšak len do výšky 176,8-násobku životného minima, teda do 35 022,31 eur. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Nezdaniteľné časti základu dane sumy, o ktoré je možné znížiť si základ dane, z ktorého sa vypočítava daň z príjmov. Týmto spôsobom si daňovník znižuje svoju daňovú povinnosť, teda platí nižšiu daň z príjmov. Nezdaniteľnú časť si môže uplatniť prakticky každý daňovník. Výnimkou sú poberatelia starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, výsluhového dôchodku a daňovníci s mimoriadne vysokými príjmami. 

Zamestnanec si nezdaniteľnú časť na daňovníka môže uplatňovať mesačne. Aby zamestnávateľ na nezdaniteľnú časť prihliadol pri výpočte mzdy, musí mať zamestnanec podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti. Na základe toho bude zamestnancovi každý mesiac znížený základ dane a tým bude platiť nižšie preddavky na daň z príjmov, takže dostane viac "na ruku".

Ak si zamestnanej neuplatňuje nezdaniteľnú časť mesačne, môže tak urobiť jednorázovo za celý rok v ročnom zúčtovaní dane alebo v daňovom priznaní. Ostatní daňovníci napr. SZČO si nezdaniteľnú časť na daňovníka zohľadňujú v daňovom priznaní.

V roku 2017 si daňovníci môžu uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, manželku/manžela, a na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier).
V roku 2016 si posledný krát mohli daňovníci uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na dobrovoľné starobné dôchodkové sporenie (II.pilier). 

Pre výpočet nezdaniteľnej časti základu dane je dôležitá výška životného minima, ktorá predstavuje 198,09 eur. Pre rok 2017 platí, že ak je základ dane rovnaký alebo nižší ako 100-násobok životného minima, t.j. 1650,75 eur mesačne, tak nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je 316,94 eur mesačne. AK však základ dane presiahne 100-násobok životného minima, v tom prípade sa nezdaniteľná časť základu dane vypočítava ako rozdiel 44,2- násobku životného minima a 1/4 základu dane daňovníka.

Pri posudzovaní základu dane daňovníka sa vychádza z hranice, ktorá predstavuje 176,8 - násobok výšky životného minima, t.j. 35 022,31 eur. Jedná sa teda o nezdaniteľnú časť daňovníka, ktorá bude nulová od hranice základu dane. Sadzba dane z príjmov predstavuje 19% ak základ dane nepresahuje 35 022,31 eur, ak základ dane prevyšuje 35 022,31 eur sadzba dane predstavuje 25%.

Dátum zverejnenia analýzy: 07.05.2017
success
error