DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Branislav Ondruš

SMER-SD

Rozšírili sme možnosť príspevkov na mobilitu.

Ondruš, Švejna a iní v RTVS - 08.05.2017
Pravda

Príspevky na mobilitu za prácou boli rozšírené ešte počas druhej Ficovej vlády na začiatku roka 2016. Výrok Ondruša hodnotíme ako pravdivý. 

Podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny príspevok na mobilitu predstavuje poskytnutú finančnú čiastku na podporu mobility za prácou určenej na úhradu časti výdavkov na bývanie súvisiacich so zmenou pobytu v súvislosti so získaním zamestnania.

Zmena a rozšírenie v príspevku na podporu mobility prebehla už na začiatku roku 2016 a teda ešte počas obdobia trvania druhej Ficovej vlády. S účinnosťou od 1.januára 2016 je tento príspevok vo výške 80% preukázaných výdavkov na bývanie, musí ísť o maximálne 250 eur počas šiestich mesiacov, pričom u znevýhodnených uchádzačoch môže byť príspevok poskytnutý až na dobu 12 mesiacov. 
Po novom postačuje na získanie príspevku aj nahlásenie prechodného pobytu, ak je toto miesto vzdialené aspoň 70 kilometrov od miesta trvalého pobytu. Podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny sa výdavky poskytujú: „na bývanie súvisiace so zmenou pobytu na účely poskytnutia príspevku na podporu mobility za prácou sú preukázané mesačné výdavky na úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu alebo nájomné."  Príspevok v prípade, že oň požiadajú obaja manželia, udelí len jednému z nich. Príspevok na mobilitu môže byť poskytnutý opakovane avšak od jeho posledného poskytnutia musí ubehnúť doba aspoň dvoch rokov.

Príspevky na mobilitu boli naposledy upravené v januári 2016 a odvtedy, teda po nástupe novej vlády,  žiadne ďalšie rozšírenie príspevkov neprebehlo.

Dátum zverejnenia analýzy: 07.05.2017
success
error