DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Mgr. Branislav Ondruš

SMER-SD
60 8 9 7
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Branislav Ondruš

SMER-SD

...veď sme sa len teraz dohodli s odborármi, ktorí zastupujú pracovníkov vo verejnej a štátnej službe na 4% raste miezd (...).

Ondruš, Švejna a iní v RTVS - 07.05.2017
Pravda

Koncom uplynulého roka 2016 odborári zastupujúci pracovníkov verejnej a štátnej správy rokovali s vládou o zvyšovaní miezd pre rok 2017. Zhodli sa na valorizácii základných - tarifných platov vo výške 4 % od 1. januára roku 2017. Výrok Branislava Ondruša preto hodnotíme ako pravdivý. Správa Úradu Vl...

Branislav Ondruš

SMER-SD

..zvyšujeme tie tarifné mzdy aj v tých tabuľkách každoročne (...).

Ondruš, Švejna a iní v RTVS - 07.05.2017
Pravda

Tarifné platy, podľa ktorých sú platení štátni zamestnanci vykonávajúci prácu vo verejnom záujem, teda napr. učitelia, úradníci, zamestnaci Slovenskej akadémie vied alebo Slovenského pozemkového fondu sa od roku 2013 skutočne zvyšujú každoročne. Tarify každoročne určuje novela Zákona 553/2003 Z...

Branislav Ondruš

SMER-SD

...takisto tu máme Európsku sociálnu chartu, medzinárodný záväzok Slovenskej republiky, ktorá hovorí, že minimálna mzda by mala predstavovať 60% priemernej mzdy a my sme dnes kdesi na úrovni 51%.

Ondruš, Švejna a iní v RTVS - 07.05.2017
Pravda

V roku 1998 stanovil Európsky výbor sociálnych práv odporúčanú výšku čistej minimálnej mzdy na úroveň 60% čistej priemernej mzdy v krajine. Podľa ministra práce dosiahla čistá minimálna mzda na Slovensku v roku 2016 51 % čistej priemernej mzdy. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.Európska sociálna ch...

Branislav Ondruš

SMER-SD

Zákon presne hovorí o koľko musí (minimálne, pozn.) rásť minimálna mzda, ak sa nedohodnú zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia odborov.

Ondruš, Švejna a iní v RTVS - 07.05.2017
Pravda

Zákon o minimálnej mzde obsahuje ustanovenie, kde sa uvádza, o koľko najmenej musí minimálna mzda rásť ročne. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Suma mesačnej minimálnej mzdy je upravená v zákone 663/2007 o minimálnej mzde. Zákon uvádza o koľko sa bude minimálna mzda na nasledujúci kalendárny rok zvyšovať...

Branislav Ondruš

SMER-SD

Žiadne veľké protesty tu nie sú, (...) ak tu boli za posledný polrok, veľké protesty odborárov, čiže zamestnancov v mzdovej oblasti, tak to boli namierené proti zamestnávateľom, nie proti vláde.

Ondruš, Švejna a iní v RTVS - 07.05.2017
Pravda

Za posledný polrok, teda od jesene 2016, sa na Slovensku udialo viacero protestov odborárov. Viaceré boli namierené proti zamestnávateľom (napr. tento alebo tento), a našli sa aj také, ktoré na zmenu podmienok a riešenie vyzývali vládu , príp. protestovali priamo proti vláde, ako napr. protest z kon...

Branislav Ondruš

SMER-SD

Znížila sa o 1 % daň z príjmu právnických osôb.

Ondruš, Švejna a iní v RTVS - 07.05.2017
Pravda

Vo februári v roku 2017 došlo k zníženiu dane z príjmu právnických osôb z pôvodnej sadzby 22% na 21% a teda o jedno percento. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Aj keď je pravda, že daň z príjmu právnických osôb sa znížila na 21%, je nutné podotknúť, že druhá vláda Roberta Fica túto daň navýšila o 4% z pô...

Branislav Ondruš

SMER-SD

Rozšírili sme možnosť príspevkov na mobilitu.

Ondruš, Švejna a iní v RTVS - 07.05.2017
Pravda

Príspevky na mobilitu za prácou boli rozšírené ešte počas druhej Ficovej vlády na začiatku roka 2016. Výrok Ondruša hodnotíme ako pravdivý. Podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny príspevok na mobilitu predstavuje poskytnutú finančnú čiastku na podporu mobility za prácou určenej na úhrad...

Branislav Ondruš

SMER-SD

Je tu návrh odborov 492 eur. Vôbec nemusíte zamestnávatelia odovzdať rozhodnutie do rúk vláde o minimálnej mzde. Zákon hovorí jasne, ak sa do 15.júla dohodnú zamestnávatelia a odborári, vláda nemá priestor aby vstúpila do určenia výšky minimálnej mzdy.

Ondruš, Švejna a iní v RTVS - 07.05.2017
Pravda

13. apríla 2017 informovala Konfederácia odborových zväzov SR o návrhu zvýšenia minimálnej mzdy na úroveň 492 eur. Zákon o minimálnej mzdy umožňuje sociálnym partnerom dohodnúť sa na výške minimálnej mzdy do 15. júla bez zásahu vlády, ako to hovorí vo svojom výroku Branislav Ondruš.Konfederácia odbo...

Branislav Ondruš

SMER-SD

Štát a samosprávy dokopy zamestnávajú okolo 400 tisíc ludí. Niečo cez 400 tisíc.

Ondruš, Švejna a iní v RTVS - 07.05.2017
Pravda

Presný počet zamestnancov štátu a samosprávy uvádza portál cenastatu.sk, podľa ktorého vo verejnej správe SR pracovalo za rok 2016 407 tisíc osôb. Rovnaké číslo sa uvádza v Hlavnej knihe Rozpočtu verejnej správy na roky 2016- 2018, ktorý bol schválený Národnou radou SR. Výrok hodnotíme ako prav...

Branislav Ondruš

SMER-SD

Urobili sme zmenu v zákonníku práce, preto sme umožnili, aby sa konto pracovného času alebo teda ľudovo nazývané flexikonto dalo vytvárať, dalo vyrovnávať až dva a pol roka.

Smerovanie SDKÚ a nezamestnanost na Slovensku - 12.11.2012
Pravda

Je pravdou, že novela Zákonníka práce umožňuje vykonávať flexikonto resp. konto pracovného času až 2 a pol roka. Nevyhnutnou podmienkou v tomto prípade je dohoda v kolektívnej zmluve alebo dohode. V schválenej novele Zákonníka práce (.doc) sa navrhuje:§ 87a, Konto pracovného času...

success
error