DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Švejna

MOST-HÍD

Stav ekonomiky je lepší ako v rokoch 2009 a 2010. Výrazne viac sa vyberá daní a odvodov.

Ondruš, Švejna a iní v RTVS - 08.05.2017
Pravda

Za posledných sedem rokov skutočne zaznamenávame rozdiel vo výbere daní a odvodov ako aj v ekonomickom stave krajiny. V rokoch 2009-2010, ktoré uvádza Švejna bola strata na výbere daní vysoká aj keď táto oblasť patrí medzi najvýznamnejšie zdroje príjmov rozpočtu verejnej správy. V súčasnej dobe je výber daní a odvodov efektívnejší, čo výraznou mierou dopomáha k zvyšovaniu verejných príjmov. Tento výrok hodnotíme ako pravdivý.


Podľa správy Inštitútu finančnej politiky, ktorá sa venovala odhadovanej strate príjmov dane z pridanej hodnoty,  bola v rokoch 2000 až 2005 celková strata DPH na úrovni približne 18 percent. Daňová strata plynule rástla od roku 2006 do roku 2010 na úroveň 35,9 percent teoretickej HDP. Strata príjmov dosiahla v roku 2010 úroveň 2,3 mld. Eur, čo predstavovalo 3,5% HDP. 

Správa ďalej hovorí:
V medzinárodnom porovnaní sa potvrdil pokles efektívnosti výberu DPH na
Slovensku. V roku 2009 dosiahla odchýlka od priemeru EÚ úroveň 1,6% HDP, čo je v porovnaní s rokom 2005 nárast o 1,2% HDP. Inými slovami, pokiaľ by sme dosahovali rovnakú efektívnosť výberu ako je priemer v krajinách EÚ, základná sadzba DPH by mohla byť nižšia o 4,7 p.b. (14,3% v roku 2009) pri zachovaní súčasného výnosu DPH alebo by sme zvýšili výnos o 1,6% HDP (1,1 mld. Eur). Takmer polovica daňovej straty je kvôli nižšej efektívnosti výberu voči priemeru EÚ."

Na jar roku 2017 priniesol Inštitút finančnej politiky novú prognózu daňových a odvodových príjmov na roky 2016- 2020. Podla prognózy odhad týchto príjmov sa za rok 2016 upravil oproti novembrovej prognóze smerom nadol o 72 miliónov eur (0,1 percent HDP). Odhad daňových príjmov ministerstvo financií v období rokov 2017-2019 odhaduje v rozmädzí 93 - 176 miliónov eur (0,1 až 0,2 percent HDP). Túto prognózu sa ministerstvo aktualizovalo z dôvodu pozitívneho vývoja na trhu práce a legislatívnych zmien.

Ministerstvo uvádza, že výber daní je lepší a efektívnejší ako tomu bolo v minulosti, dokonca v treťom štvrťroku minulého roku efektivita výberu dosiahla pokrízové maximum.
 
 Zdroj:IFP Prognóza daňových a odvodových príjmov na roky 2016 až 2020 (február 2017)

„Pozitívny vývoj DPH môžeme pripísať rastúcej úspešnosti výberu,“ uvádza správa IFP. „Naopak, zníženie efektívnej daňovej sadzby (EDS) u firemnej dane odráža nižší predpoklad rastu ziskovosti, ktorá nie je hlavnou východiskovou bázou korporátnej dane.“

Ekonomika na Slovensku má aj naďalej veľmi slušné tempo rastu, ktoré je na úrovni 3,5 percent. V tomto roku k rastu prispieva domáci ale aj zahraničný dopyt. „Posilní ju nábeh investície Jaguar Land Rover, ale aj oživenie spotreby domácností vďaka vysokej zamestnanosti a rastu miezd. Negatívne ju môže ovplyvniť predovšetkým vývoj externého prostredia, vrátane politickej neistoty v Európe. Úrokové prostredie ostane ešte relatívne nízke, no k ďalšiemu poklesu sadzieb pre klientov už nepríde."


NBS vo svojej prognóze ekonomiky takisto potvrdzuje, že ekonomika SR je v prorastovej kondícií a najväčšie zásluhy na raste bude mať vplyv automobiliek, ale aj úspešné znižovanie nezamestnanosti. 

Dátum zverejnenia analýzy: 07.05.2017
success
error