DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Švejna

MOST-HÍD

Minimálna mzda sa vždy dvíhala za akejkoľvek vlády.

Ondruš, Švejna a iní v RTVS - 08.05.2017
Pravda

Výška minimálnej mzdy je otázka, ktorou sa zaoberá každá vláda.

Od roku 1998 minimálna mzda nezažila žiadnu stagnáciu a každá vláda pracovala na jej zvyšovaní. V roku 2017 išlo o najvyššie nominálne zvýšenie minimálnej mzdy v histórii SR. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

V začiatkoch SR bola minimálna mzda v hrubom príjme na úrovni 81 eur. V tomto roku prišlo k historickému navýšeniu a vláda schválila schválila zvýšenie minimálnej mzdy na hodnotu 435 eur.


K tomuto schváleniu vláda ustanovila aj hodinovú minimálnu mzdu vo výške 2,50 eur na hodinu. Od budúceho roka musí každý zamestnávateľ rešpektovať nárast minimálnej mzdy o 7,41 percent, teda o 30 eur. Podľa zákona má na minimálnu mzdu nárok každý zamestnanec v pracovnom pomere a každý zamestnanec pracujúci na dohodu. V roku 2017 sa minimálna mzda navýšila o sumu, ktorá je dvojnásobkom toho, čo žiada zákon o minimálnej mzde.

Zamestnávateľ má možnosť posúdiť náročnosť pracovných miesta podľa charakteristík uvedených v prílohe č. 1 k zákonníku práce a každému určiť stupeň náročnosti od 1 do 6. Práca, ktorá je zaradená do vyššieho stupňa náročnosti je automaticky ohodnotená vyššou minimálnou mzdou. Toto pravidlo rovnako platí pri odmeňovaní zamestnanca mesačnou aj hodinovou mzdou.
Výšku minimálnej mzdy navrhlo Ministerstvo práce. V novej výške minimálne mzda dosiahne úroveň 52 % čistej priemernej mzdy v národnom hospodárstve.
Vláda očakáva v nasledujúcom období ďalší nárast minimálnej mzdy, ktorá by v nasledujúcich dvoch rokoch mohla stúpnuť na úroveň 500 eur. 

„V každom prípade to bude mať pozitívny vplyv aj na jednotlivcov s minimálnou mzdou, aj na rodičov, pokiaľ jeden z nich robí. Aby sa pracovať na Slovensku oplatilo, je dôležité posúvať neustále aj minimálnu mzdu," uviedol Richter Dátum zverejnenia analýzy: 07.05.2017
success
error