DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Sulík

SaS

...máme nejaký úplne iný zákon, ktorý hovorí o tom, že odkedy môžete požiadať o splátky pri exekučnom konaní.

Ondruš, Švejna a iní v RTVS - 08.05.2017
Pravda

Novela zákona č.233/1995 Z.Z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (.pdf) ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej nadobudla účinnosť od 1. apríla 2017. Tento zákon okrem iného ustanovuje aj možnosť splatenia dlhu za určitých podmienok v splátkach. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 


Podľa § 61g ods. 2 (.pdf, str. 33) "exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí vždy, ak
  • povinný je fyzickou osobou,
  • povinný vymáhaný nárok nespochybňuje,
  • nejde o opakovanú žiadosť povinného v exekučnom konaní,
  • vymáhaný nárok presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje 2 000 eur,
  • povinný vyhlási, že vymáhaný nárok bude zaplatený najviac v desiatich mesačných splátkach, ktoré s výnimkou prvej a poslednej splátky budú rovnomerne rozvrhnuté,
  • povinný zaplatí prvú splátku najmenej vo výške 50 eur do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie a vyhlási, že ďalšie splátky bude platiť mesačne, a to vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky."

Dátum zverejnenia analýzy: 07.05.2017
success
error