DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Švejna

MOST-HÍD

V roku 2014 sa z minimálnej mzdy nepatila daň. 2015 už to bolo 5 euro. V súčastnosti je to 13 euro.

Ondruš, Švejna a iní v RTVS - 08.05.2017
Nepravda

V roku 2014 preddavok na daň predstavoval 0 eur. Keďže však došlo v roku 2015 k zvýšeniu minimálnej mzdy z 325 na 380 eur, zvýšil sa aj preddavok na daň a to na 2,3 eur. V roku 2017 došlo k výraznému zvýšeniu minimálnej mzdy a suma preddavku na daň sa tak zvýšila na 11 eur. Keďže číselné hodnoty sa od Švejnových odlišujú, výrok hodnotíme ako nepravdivý.

V roku 2014 bola minimálna mzda 325 eur. V roku 2015 sa výška minimálnej mzdy zvýšila na 380 eur a v roku 2017 na 435 eur. Výška  nezdaniteľnej časti základu dane sa od roku 2014 nemenila. Vypočítava sa z násobku životného minima, ktoré je zmrazené od roku 2014. 
Zamestnanec má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, pričom si ju môže uplatniť v jednom mesiaci len u jedného zamestnávateľa. Mesačná výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka je  v súčasnosti vo výške 316,94 €.

Výpočet minimálnej mzdy v roku 2014  v €

hrubá mzda 325
poistné 43,55
čiastkový základ dane 281,45
nezdaniteľná časť 316,94
príjem zdaňovaný preddavkom 0
preddavok 0
čistá mzda 281,45

Výpočet minimálnej mzdy v roku 2015 v €

hrubá mzda  380
poistné 50,92
čiastkový základ dane 329,08
nezdaniteľná časť 316,94
príjem zdaňovaný preddavkom 12,14
preddavok 2,3
čistá mzda 326,78

Výpočet minimálnej mzdy v roku 2017 v €

hrubá mzda 435
poistné 58,29
čiastkový základ dane 376,71
nezdaniteľná časť 316,94
zdaniteľná časť 59,77
preddavok 11,3563
čistá mzda 365,3537

Dátum zverejnenia analýzy: 07.05.2017
success
error