DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Boris Kollár

SME RODINA

...porovnanie minimálnej mzdy. Na Slovensku je to 435 euro, Slovinsko 804. Keď si zobereme produktivitu práce Slovensko má 82 % produktivity EÚ, Nemeck 106 % a Slovinsko len 81 %.

Ondruš, Švejna a iní v RTVS - 08.05.2017
Pravda

Podľa štatistiky Eurostatu o výške minimálnej mzdy v krajinách Európskej únie je minimálna mzda na Slovensku v roku 2017 skutočne 435 EUR. V Slovinsku je minimálna mzda tento rok vo výške 804, 96 EUR. Eurostat vedie taktiež štatistiky produktivity práce, najnovšie z roku 2015. Produktivita na Slovensku v tom čase dosahovala 83,2 % produktivity Európskej únie, v Slovinsku to bolo 81,5 % a v Nemecku 105,9 %. Aj napriek malej nepresnosti výrok Borisa Kollára hodnotíme ako pravdivý.

Nutné je v tomto prípade zdôrazniť, že Boris Kollár porovnáva dva ukazovatele z rôznych rokov. Ako už je uvedené vyššie, štatistika produktivity práce, ktorú Kollár použil pochádza z roku 2015 zatiaľ čo údaje o minimálnej mzde sú z roku 2017. V roku 2015 bola podľa Eurostatu minimálna mzda na Slovensku 380 eur, zatiaľ čo v Slovinsku 790 eur. V prípade Slovenska bola teda minimálna mzda odvtedy navýšená o 14,4 %. V Slovinsku to bolo len 1,77 %. 

Dátum zverejnenia analýzy: 07.05.2017
success
error