DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Branislav Ondruš

SMER-SD

Je tu návrh odborov 492 eur. Vôbec nemusíte zamestnávatelia odovzdať rozhodnutie do rúk vláde o minimálnej mzde. Zákon hovorí jasne, ak sa do 15.júla dohodnú zamestnávatelia a odborári, vláda nemá priestor aby vstúpila do určenia výšky minimálnej mzdy.

Ondruš, Švejna a iní v RTVS - 08.05.2017
Pravda

13. apríla 2017 informovala Konfederácia odborových zväzov SR o návrhu zvýšenia minimálnej mzdy na úroveň 492 eur. Zákon o minimálnej mzdy umožňuje sociálnym partnerom dohodnúť sa na výške minimálnej mzdy do 15. júla bez zásahu vlády, ako to hovorí vo svojom výroku Branislav Ondruš.

Konfederácia odborových zväzov SR navrhla na tlačovej konferencií 13. apríla 2017 zvýšenie minimálnej mzdy zo 435 eur na 492 eur, čo predstavuje medziročný nárast o 13,10%. Dôvodom má byť najmä priaznivý ekonomický vývoj Slovenska, ktorý takéto zvýšenie miezd povoľuje. 

Podľa Zákona o minimálnej mzde (663/2007 Z.z.) musia zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov rokovať o minimálnej mzde najneskôr od 1. apríla a dohodnúť sa musia najneskôr do 15. júla daného roka. 

  • "Ak sa sociálni partneri dohodnú na úprave sumy mesačnej minimálnej mzdy do 15. júla, dohodu o sume mesačnej minimálnej mzdy predložia Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Ministerstvo predloží návrh nariadenia vlády, ktorým sa navrhne ustanoviť sumu minimálnej mzdy vo výške dohodnutej sociálnymi partnermi, na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „rada“) do 15. septembra a následne na rokovanie vlády.
  • Ak sociálni partneri nepredložia dohodu o sume mesačnej minimálnej mzdy ministerstvu do 15. júla, bezodkladne predložia ministerstvu svoje návrhy na úpravu sumy mesačnej minimálnej mzdy. Ministerstvo predloží návrh na úpravu sumy mesačnej minimálnej mzdy na rokovanie rady do 31. júla."
Ak sa teda odbory na minimálnej mzde dohodnú, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predloží na rokovanie vlády návrh nariadenia vlády, ktorým sa ustanoví dohodnutá výška minimálnej mzdy. 

Dátum zverejnenia analýzy: 07.05.2017
success
error