DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Švejna

MOST-HÍD

...minimálna mzda by mala byť dohodou medzi sociálnymi partnermi, ale nikdy nebola (...) možno raz (...).

Ondruš, Švejna a iní v RTVS - 08.05.2017
Pravda

Podľa zákona č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde rokujú o úprave sumy mesačnej minimálnej mzdy zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov najneskôr od 1. apríla. Ak sa na novej sume nedohodnú, predloží svoj vlastný návrh rezort práce. Ak sa nedohodne úprava sumy najnižších zárobkov navrhnutej ministerstvom, ministerstvo predloží návrh nariadenia vlády, ktorý je následne predložený na rokovanie vlády. Suma minimálnej mzdy by teda mala predpokladať zhodu tripartity, resp. sociálnych partnerov, čo sa podľa prezidenta Asociácie zamestnávateľských zväzov a združeníSR (AZZZ) Tomáš Malatinského stalo za posledných 25 rokov len raz. Na základe týchto informácií hodnotíme výrok ako pravdivý.


Zákon č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde sa v § 7 zaoberá úpravou sumy mesačnej minimálnej mzdy. 

(1) O úprave sumy mesačnej minimálnej mzdy na obdobie nasledujúceho       kalendárneho roka rokujú zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov (ďalej len "sociálni partneri") najneskôr od 1. apríla.

(2) Ak sa sociálni partneri dohodnú na úprave mesačnej minimálnej mzdy do 15. júla, dohodu o sume mesačnej minimálnej mzdy predložia Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Ministerstvo predloží návrh nariadenia vlády,, ktorým sa navrhne ustanoviť sumu minimálnej mzdy vo výške dohodnutej sociálnymi partnermi, na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR do 15. septembra a následne na rokovanie vlády.

(3) Ak sociálni partneri nepredložia dohodu o sume mesačnej minimálnej mzdy ministerstvu do 15. júla, návrh na úpravu sumy mesačnej minimálnej mzdy predloží na rokovanie rady ministerstvo do 31. júla.

(4) Ak sa na rokovaní rady dohodne suma mesačnej minimálnej mzdy na základe návrhu predloženého ministerstvom, ministerstvo predloží na rokovanie vlády návrh nariadenia vlády, ktorým sa navrhne ustanoviť sumu minimálnej mzdy v dohodnutej výške, do 15. septembra a následne ho predloží na rokovanie vlády.

(5) Ak sa na rokovaní rady nedohodne úprava sumy mesačnej minimálnej mzdy navrhnutej ministerstvom do 31. augusta, ministerstvo predloží na rokovanie rady návrh nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy, do 15. septembra a následne ho predloží na rokovanie vlády.

Návrh sa schvaľuje v októbri. Posledné schvaľovanie úpravy sumy mesačnej minimálnej mzdy prebehlo 12. októbra 2016 na základe nariadenia vlády SR č. 280/2016 Z.z. To ustanovila výšku mesačnej minimálnej mzdy platnú pre rok 2017 na 435 eur a hodinovú minimálnu mzdu vo výške 2,5 eura. Zvýšenie o 30 eur predstavuje najvyššie nominálne zvýšenie minimálnej mzdy v histórii SR Toto rozhodnutie predstavovalo kompromis medzi dvoma sociálnymi partnermi, keďže sociálni partneri sa na jej výške nedohodli, zástupcovia zamestnancov (Konfederácia odborových zväzov SR) navrhovali výšku 442 eur, zástupcovia zamestnávateľov (Republiková únia zamestnávateľov, Asociácia zamestnávateľských zväzov SR) prišla s návrhom 430 eur. Zamestnávatelia preto museli akceptovať nárast sumy minimálnej mzdy o 7,41 %.

V súvislosti s týmto rozhodnutím prišli o mesiac neskôr, v novembri 2016 zástupcovia zamestnávateľov s požiadavkou zmeny určovania sumy minimálnej mzdy, čo by pre zamestnávateľov znamenalo posun, ak by poznali výšku minimálnej mzdy na najbližšie dva-tri roky. Podľa prezidenta Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR sa za posledných 25 rokov stalo len raz, že sa odborári a zamestnávatelia dohodli na výške sumy. "Dialóg má možno informatívny charakter a aj tak to vždy dopadne tak, že vláda rozhodne. Tváriť sa však, že robíme sociálny dialóg, kde sme nikdy nedospeli k žiadnej dohode je zbytočné."  Minister práce Ján Richter sa na margo tejto požiadavky vyjadril, že je potrebné, aby spolu odborári a zamestnávatelia hovorili o výške minimálnej mzdy, a ak aj zhoda nenastane, na ďalších rokovaniach sa k nej môžu aspoň priblížiť.

Dátum zverejnenia analýzy: 07.05.2017
success
error