DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Kollár, Paška a Podmanický v Sobotných dialógoch
Hostami relácie Sobotné dialógy boli 23. septembra prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška, poslanec NR SR za Smer-SD Ján Podmanický a predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár. Hlavnými témami boli dozvuky koalicnej krízy, aktualizácia priorít vládnej koalície a navrhované opatrenia v sociálnej oblasti. 

Boris Kollár

SME RODINA
1 0 2 0

Ján Podmanický

SMER-SD
4 1 0 1

Jaroslav Paška

SNS
3 4 0 1
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Boris Kollár
 • Ján Podmanický
 • Jaroslav Paška
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Boris Kollár

SME RODINA

Poviem jednu vec, máme tuna štátnych zamestnancov a štát dokonca s touto vládou nie je schopný, ani to neposiela tým jednotlivým organizáciám, ani základnú mzdu niekoľkým desaťtisíc zamestnancom... preto, lebo tuna máme nejakú základnú minimálnu mzdu a tento štát si neplní ani povinnosti voči nim...To sa bavíme o tých školníkoch, bavíme sa o kuchárkach.

Sobotné dialógy - 25.09.2017
Zavádzajúce

V januári 2017 bola minimálne mzda na Slovensku zvýšená na 435 eur oproti roku 2016, kedy predstavovala sumu 405 eur. Na základe vládneho nariadenia (platného od 1. júna 2017)  boli zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov. Na základe nových taríf mzda zamestnanca 1. platovej triedy predsta...

Ján Podmanický

SMER-SD

...je ich 60, tých opatrení, keby som to chcel zhrnúť, je zvýšenie čistých príjmov a či už sú to príplatky za prácu v noci alebo za prácu cez víkendy, cez sviatky alebo 13-ty, 14-ty plat alebo 13-ty dôchodok, minimálna mzda. To všetko sú opatrenia, ktoré smerujú k zvýšeniu čistého príjmu ľudí (...).

Sobotné dialógy - 25.09.2017
Pravda

Podľa správy portálu Pravda z 13. septembra 2017 koalícia aktuálne rokuje spolu o 60 opatreniach zameraných na zlepšenie životnej úrovne ľudí. K novým opatreniam, ktoré sa doplnia do vládneho programu, sa vládne strany Smer-SD, Most – Híd a SNS vrátili po podpise dodatku ku koaličnej zmluve, kt...

Ján Podmanický

SMER-SD

Slovensku sa ekonomicky darí, v mnohých parametroch dosahujeme absolútne historické ukazovatele.

Sobotné dialógy - 25.09.2017
Neoveriteľné

Medzi hlavné ukazovatele prosperity našej ekonomiky radíme HDP a nezamestnanosť. Podľa EUROSTAT-u (.pdf, s. 2),v prvom štvrťroku 2017 vzrástla slovenská ekonomika medziročne o 3,1 %. Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa HDP zvýšil oproti prvému štvrťroku 2016 o 3,1 % a oproti štvrtému štvrťroku...

Jaroslav Paška

SNS

...my hovoríme, že by sme mali prejsť postupne na daňové bonusy pre ľudí, ktorí vychovávajú deti, najmä tí, ktorí pracujú, aby dostávali väčšie daňové bonusy a menej by sa pridávalo potom rodinných prídavkov. Takže tento mechanizmus, ktorý je nastavený, chceme modifikovať (...).

Sobotné dialógy - 25.09.2017
Neoveriteľné

Daňový bonus predstavuje zvýhodnenie na vyživované dieťa, ktoré žije v domácnosti s daňovníkom, pričom nárok na jeho uplatnenie má daňovník, ktorý je zamestnancom alebo podnikateľom či samostatne zárobkovo činnou osobou (s definovanou minimálnou výškou zdaniteľných prijímov). Keďže tento bonusový sy...

Jaroslav Paška

SNS

My sme (SNS, pozn.) napríklad o 13-tom a 14-tom plate hovorili už od začiatku tohto roka.

Sobotné dialógy - 25.09.2017
Nepravda

SNS ako jediná koaličná strana skutočne prišla s návrhom 13. a 14. platu pre zamestnancov, ktorí sú zamestnaní v jednej firme minimálne jeden rok. Návrh (aj to len 13. platu) sa prvýkrát objavuje v marci 2017, nakoľko nejde o začiatok roka, hodnotíme výrok ako nepravdivý.Jaroslav Pašk...

Ján Podmanický

SMER-SD

...v nezamestnanosti, sme mali vo vládnom programe, že ju chceme znížiť pod 10%. Dnes máme pod 7%.

Sobotné dialógy - 25.09.2017
Pravda

V programovom vyhlasení vlády pre obdobie 2016-2020 si vláda skutočne dala za cieľ znížiť nezamestnanosť pod 10 %: „Prioritným cieľom vlády v oblasti zamestnanosti je podporou hospodárskeho rastu vytvoriť ďalších 100 000 pracovných miest a znížiť nezamestnanosť pod hranicou 10%.“ (.pdf, s. 29). Na z...

Ján Podmanický

SMER-SD

...schválili sme prednedávnom, vládna koalícia, potom aj parlament, register koncových užívateľov výhod.

Sobotné dialógy - 25.09.2017
Nepravda

Register konečných užívateľov výhod (KÚV) bol prijatý ešte za druhej Ficovej vlády v roku 2015, ten bol ale neskôr nahradený registrom partnerov verejného sektora (RPVS). Ani register KÚV, ani RPVS nebol schválený vládou a parlamentom len "prednedávnom", ako uvádza Ján Podmanický. Výrok preto h...

Jaroslav Paška

SNS

Nebola spravená žiadna koncepcia rozvoja vedy a techniky.

Sobotné dialógy - 25.09.2017
Nepravda

Podľa podpredsedu SNS, priority SR pre skúmanie neboli určené pred vypísaním eurofondov, avšak Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR, ktorá definuje priority re rozvoj vedy a techniky pre obdobie rokov 2014 – 2020 prijala vláda už v roku 2013. Priority boli ur...

Jaroslav Paška

SNS

Iniciovali (opozícia, pozn.), povedal by som, konanie v Bruseli, na čo poukázala po návrate z Bruselu pani ministerka po konzultáciách, kde si vysvetlili, že Brusel vlastne nemohol nekonať, keď dostal oznámenie zo slovenskej opozície, že dochádza k rozkrádaniu eurofondov

Sobotné dialógy - 25.09.2017
Nepravda

Iniciatíva na preverenie sporných výziev ministerstva školstva vyšla od samotného ministra školstva, ktorý Európsku komisiu (EK) požiadal o kontrolu. Ako je uvedené v dvoch listoch od EK, podrobné informácie o "rozkrádaní eurofondov" získala z novinových článkov v slovenských médiách publikovaných v...

Jaroslav Paška

SNS

...pán Plavčan (...) Oznámil, požiadal Najvyšší kontrolný úrad o preskúmanie celej tej procedúry. Zahájil vlastné vyšetrovanie na ministerstve a požiadal orgány činné v trestnom konaní, aby začali preverovať...

Sobotné dialógy - 25.09.2017
Nepravda

Bývalý minister školstva Plavčan osobne nariadil mimoriadnu kontrolu procesu rozdeľovania eurofondov na ministerstve a o prešetrenie požiadal aj Európsku komisiu (EK). Orgány činné v trestnom konaní, v tomto prípade Národná kriminálna agentúra (NAKA), však začali konanie na podnet generálneho prokur...

Jaroslav Paška

SNS

...podobné ustanovenia z tej pôvodnej koaličnej zmluvy, kde je napísané, že za každú politickú stranu nominanti, ktorí sú nominovaní, sa zodpovedá tá strana a premiér môže konať až na základe súhlasu tej politickej strany, ktorá nominovala tohto člena vlády do tejto pozície. Takže nájdete to aj v pôvodnej koaličnej zmluve.

Sobotné dialógy - 25.09.2017
Pravda

Pôvodná koaličná zmluva, ktorú podpísali štyria predsedovia koaličných strán v marci 2016 pri vzniku vlády skutočne v Článku III., ods. 10 (.pdf s. 9) podmieňuje odvolanie ministra premiérom súhlasom strany, ktorá ministra nominovala. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.Výrok je odpoveďou Jaroslava P...

Ján Podmanický

SMER-SD

...to ustanovenie v tom dodatku koaličnej zmluvy, že ak vznikne problém, budeme si ho diskutovať medzi sebou, nie pred médiami.

Sobotné dialógy - 25.09.2017
Pravda

7. augusta vypovedalo SNS Koaličnú zmluvu. Partneri však s podpísaním novej nesúhlasili, a tak sa lídri koalície zhodli na podpísaní dodatku k súčasnej Koaličnej zmluve. Partneri sa podľa neho dohodli na tom, že kým sa predloží na rokovanie nejaký materiál, musia ho dostať partneri 24 hodín pre...

Boris Kollár

SME RODINA

...je vidieť v poslednej dobe, že spolupracujeme aj ako s OĽaNO, tak aj so stranou SaS. Vieme podávať návrhy, vieme sa spojiť pri odvolávaní ministrov. Podpisujeme si navzájom zákony.

Sobotné dialógy - 25.09.2017
Pravda

Boris Kollár vo výroku hovorí o spolupráci, vyskytujúcej sa v poslednom čase medzi opozičnými stranami SME RODINA, OĽaNO a SaS. Tieto strany skutočne spolupracujú v spomínaných oblastiach, teda v navrhovaní zákonov, ochote spojiť sa pri odvolávaní ministrov, či usporiadaní spoločnej tlačovej konfere...

Boris Kollár

SME RODINA

...nová ministerka školstva, ktorá prišla povedala, že nás to (nevyčerpanie eurofondov, pozn.) bude stáť niekoľko desiatok miliónov eur.

Sobotné dialógy - 25.09.2017
Zavádzajúce

Slovensko skutočne môže prísť o časť z eurofondov na vedu a výskum v maximálnej hodnote 32 miliónov eur. Ministerka školstva Martina Lubyová však nepotvrdila, že by sme o tieto finančné prostriedky definitívne prišli, naopak uviedla, že spolu s Európskou komisiou konzultovala plán, ktorým by sp...

Jaroslav Paška

SNS

...naši ministri nie sú členmi politickej strany (SNS, pozn.), ale prichádzali ako odborníci na tieto posty.

Sobotné dialógy - 25.09.2017
Pravda

Slovenská národná strana (SNS) nominovala po parlamentných voľbách 2016 troch ministerských kandidátov. Na post ministra obrany Ing. Petra Gajdoša, ako ministerku poľnohospodárstva a rozvoja videka Ing. Gabrielu Matečnú a Prof. Doc. Ing. Petra Plavčana CSc. na post ministra školstva. V súčasnosti je...

Jaroslav Paška

SNS

Pán Danko nepovedal, že končíme koalíciu zo dňa na deň, ale že vypovedáme (koaličnú zmluvu, pozn.) (...).

Sobotné dialógy - 25.09.2017
Pravda

Tzn. "koaličná kríza" sa začala 7. augusta 2017, kedy Andrej Danko, predseda SNS a predseda NR SR, vypovedal koaličnú zmluvu. Danko poslal svojim koaličným partnerom z MOST-HÍD a SMER-SD list, v ktorom vyjadril nespokojnosť so súčasnou zmluvou a zároveň navrhol možnosť rokovaní o novej koaličnej zml...

Ján Podmanický

SMER-SD

Tá kríza netrvala dva mesiace, ale v podstate mesiac.

Sobotné dialógy - 25.09.2017
Neoveriteľné

Ján Podmanický

SMER-SD

...je to (koaličná zmluva, pozn.) v podstate koordinačný dokument, ktorý rieši nejaké technologické postupy pri predkladaní návrhov zákonov a tak ďalej.

Sobotné dialógy - 25.09.2017
Pravda

Z uvedeného výroku nie je jasné, či Ján Podmanický mal na mysli súčasnú koaličnú zmluvu, alebo koaličnú zmluvu ako dokument. Hoci v SR neexistuje žiadna právna úprava, ktorá by predpisovala obsah koaličnej zmluvy, tento dokument spravidla obsahuje črty, ktoré spomína Podmanický. Tento výrok teda hod...

Boris Kollár

SME RODINA

Proste koaličná kríza je len o jednej jedinej príčine a je to pokus o rozkradnutie týchto 600 miliónov na eurofondoch.

Sobotné dialógy - 25.09.2017
Neoveriteľné
success
error