DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jaroslav Paška

SNS

...podobné ustanovenia z tej pôvodnej koaličnej zmluvy, kde je napísané, že za každú politickú stranu nominanti, ktorí sú nominovaní, sa zodpovedá tá strana a premiér môže konať až na základe súhlasu tej politickej strany, ktorá nominovala tohto člena vlády do tejto pozície. Takže nájdete to aj v pôvodnej koaličnej zmluve.

Kollár, Paška a Podmanický v Sobotných dialógoch - 25.09.2017
Pravda

Pôvodná koaličná zmluva, ktorú podpísali štyria predsedovia koaličných strán v marci 2016 pri vzniku vlády skutočne v Článku III., ods. 10 (.pdf s. 9) podmieňuje odvolanie ministra premiérom súhlasom strany, ktorá ministra nominovala. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.


Výrok je odpoveďou Jaroslava Pašku na otázku moderátora Branislava Dobšinského, či obmedzenie premiéra pri odvolávaní ministra v novej koaličnej zmluve zo septembra 2017 neprekračuje zákonný rámec, nakoľko premiér vláde predsedá. Poslanec Paška argumentuje, že zmenená koaličná zmluva iba zvýrazňuje toto obmedzenie a nejde teda o novú záležitosť.

Koaličné strany v Článku III., ods. 10 pôvodnej koaličnej zmluvy z marca 2016 rešpektujú právo premiéra navrhovať prezidentovi menovanie a odvolanie člena vlády SR, avšak, s týmto krokom musí súhlasiť príslušný predseda strany. V septembri 2017 bol do zmluvy vsunutý dovetok, že sa to v opačnom prípade považuje za hrubé porušenie koaličnej dohody. Jaroslav Paška teda správne uvádza, že toto obmedzenie bolo ukotvené už v marci 2016.

Je nutné dodať, že koaličná zmluva nie je právny, ale politický dokument (nie je ukotvená v Ústave SR ani v iných právnych predpisoch), znamená to, že jej prípadné porušenie nie je možné právne vymáhať. Robert Fico zjavne bez súhlasu Andreja Danka v auguste 2017 odvolal ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana, hlavne pre podozrivé prideľovanie eurofondov. Plavčanovo odvolanie by malo byť (ako nominanta SNS) podmienené súhlasom Andreja Danka, čo sa však neudialo. V znení koaličnej zmluvy zo septembra 2017 sú už podobné kroky považované za hrubé porušenie koaličnej zmluvy, ostávajú ale právne nezáväzné.

Dátum zverejnenia analýzy: 23.09.2017
success
error