DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

JUDr. PhDr. Ján Podmanický PhD.

SMER-SD
10 4 1 2
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Ján Podmanický

SMER-SD

...je ich 60, tých opatrení, keby som to chcel zhrnúť, je zvýšenie čistých príjmov a či už sú to príplatky za prácu v noci alebo za prácu cez víkendy, cez sviatky alebo 13-ty, 14-ty plat alebo 13-ty dôchodok, minimálna mzda. To všetko sú opatrenia, ktoré smerujú k zvýšeniu čistého príjmu ľudí (...).

Kollár, Paška a Podmanický v Sobotných dialógoch - 23.09.2017
Pravda

Podľa správy portálu Pravda z 13. septembra 2017 koalícia aktuálne rokuje spolu o 60 opatreniach zameraných na zlepšenie životnej úrovne ľudí. K novým opatreniam, ktoré sa doplnia do vládneho programu, sa vládne strany Smer-SD, Most – Híd a SNS vrátili po podpise dodatku ku koaličnej zmluve, kt...

Ján Podmanický

SMER-SD

Slovensku sa ekonomicky darí, v mnohých parametroch dosahujeme absolútne historické ukazovatele.

Kollár, Paška a Podmanický v Sobotných dialógoch - 23.09.2017
Neoveriteľné

Medzi hlavné ukazovatele prosperity našej ekonomiky radíme HDP a nezamestnanosť. Podľa EUROSTAT-u (.pdf, s. 2),v prvom štvrťroku 2017 vzrástla slovenská ekonomika medziročne o 3,1 %. Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa HDP zvýšil oproti prvému štvrťroku 2016 o 3,1 % a oproti štvrtému štvrťroku...

Ján Podmanický

SMER-SD

...v nezamestnanosti, sme mali vo vládnom programe, že ju chceme znížiť pod 10%. Dnes máme pod 7%.

Kollár, Paška a Podmanický v Sobotných dialógoch - 23.09.2017
Pravda

V programovom vyhlasení vlády pre obdobie 2016-2020 si vláda skutočne dala za cieľ znížiť nezamestnanosť pod 10 %: „Prioritným cieľom vlády v oblasti zamestnanosti je podporou hospodárskeho rastu vytvoriť ďalších 100 000 pracovných miest a znížiť nezamestnanosť pod hranicou 10%.“ (.pdf, s. 29). Na z...

Ján Podmanický

SMER-SD

...schválili sme prednedávnom, vládna koalícia, potom aj parlament, register koncových užívateľov výhod.

Kollár, Paška a Podmanický v Sobotných dialógoch - 23.09.2017
Nepravda

Register konečných užívateľov výhod (KÚV) bol prijatý ešte za druhej Ficovej vlády v roku 2015, ten bol ale neskôr nahradený registrom partnerov verejného sektora (RPVS). Ani register KÚV, ani RPVS nebol schválený vládou a parlamentom len "prednedávnom", ako uvádza Ján Podmanický. Výrok preto h...

Ján Podmanický

SMER-SD

...to ustanovenie v tom dodatku koaličnej zmluvy, že ak vznikne problém, budeme si ho diskutovať medzi sebou, nie pred médiami.

Kollár, Paška a Podmanický v Sobotných dialógoch - 23.09.2017
Pravda

7. augusta vypovedalo SNS Koaličnú zmluvu. Partneri však s podpísaním novej nesúhlasili, a tak sa lídri koalície zhodli na podpísaní dodatku k súčasnej Koaličnej zmluve. Partneri sa podľa neho dohodli na tom, že kým sa predloží na rokovanie nejaký materiál, musia ho dostať partneri 24 hodín pre...

Ján Podmanický

SMER-SD

Nerobme zo Slovenska nejakú super extrémistickú krajinu. Veď vo všetkých veľkých štátoch sú nejaké radikálne skupiny. V Nemecku je to 15 %, v Španielsku skoro 30 %, vo Francúzsku skoro 30 %.

Boris Kollár, Martin Poliacik a Ján Podmanický v TA3 - 05.02.2017
Zavádzajúce

Ján Podmanický v tomto výroku porovnával postavenie extrémizmu doma a v západnej Európe, pričom podporou radikálnych hnutí v spomenutých štátoch chcel dokázať, že situácia na Slovensku nie je až taká zlá. Vzhľadom na rôzne okolnosti v týchto krajinách a na Slovensku, ale taktiež rôznym stupňom radik...

Ján Podmanický

SMER-SD

... ku cirkvám sa dnes na Slovensku hlási drvivá väčšina obyvateľstva, je to niečo nad 70 %...

Boris Kollár, Martin Poliacik a Ján Podmanický v TA3 - 05.02.2017
Pravda

Podľa posledných údajov o sčítaní obyvateľov, domov a bytov z roku 2011 (.xls) sa ku cirkvám hlási približne 75,5 % obyvateľov. Z celkového počtu obyvateľov 5 397 036 sa ku registrovaným cirkvám na Slovensku hlási 4 076 897 obyvateľov, čiže 75,5 %. Ku iným než registrovaným cirkvám sa hlási 23 34...

Ján Podmanický

SMER-SD

Odvtedy (od zavedenia hranice 20 tisíc členov pre registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, pozn.) vlastne nevznikla žiadna nová cirkev alebo náboženská spoločnosť.

Boris Kollár, Martin Poliacik a Ján Podmanický v TA3 - 05.02.2017
Pravda

Hranicu 20 tisíc členov pre registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti zaviedol Zákon č. 201/2007 Z.z., ktorý dopĺňa alebo mení pôvodný Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví alebo náboženškých spoločností s nadobudnutím účinnosti k 1. máju 2007. Podľa C...

Ján Podmanický

SMER-SD

Ja som bol jeden z predkladateľov aj toho pôvodného zákona z roku 2008 (zákon o slobode náboženskej viery, pozn.), keď sme práve zaviedli tú hranicu 20 tisíc členov, povinnosť 20 tisíc členov.

Boris Kollár, Martin Poliacik a Ján Podmanický v TA3 - 05.02.2017
Pravda

Podľa informácií zverejnených na stránke Národnej rady Slovenskej republiky bol dňa 12. januára 2007 Národnej rade doručený návrh zákona poslancov NRSR Jána Podmanického a Ľudmily Muškovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví ...

Ján Podmanický

SMER-SD

Začali sme byť svedkami, ako sa zneužíval ten inštitút, že nebol obmedzený rokovací čas, na čítanie rozličných nepodstatných vecí dokonca všelijakých zoznamov a iných vecí, ktoré nemali nič spoločné s prerokovaným bodom.

Koncorocná inventúra - 31.12.2016
Nepravda

Kým prvý polrok sa niesol v znamení volieb a vzniku novej vlády, v druhej polovici roka vďaka protestom pred komplexom Bonaparte sa každý dozvedel, kde býva premiér. Keby sme mali v sebe čo i len o trocha viac konšpirátorského ducha, tak v Dankovej novele rokovacieho poriadku (alias zákon o Horalkác...

success
error