DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Podmanický

SMER-SD

...je ich 60, tých opatrení, keby som to chcel zhrnúť, je zvýšenie čistých príjmov a či už sú to príplatky za prácu v noci alebo za prácu cez víkendy, cez sviatky alebo 13-ty, 14-ty plat alebo 13-ty dôchodok, minimálna mzda. To všetko sú opatrenia, ktoré smerujú k zvýšeniu čistého príjmu ľudí (...).

Kollár, Paška a Podmanický v Sobotných dialógoch - 25.09.2017
Pravda

Podľa správy portálu Pravda z 13. septembra 2017 koalícia aktuálne rokuje spolu o 60 opatreniach zameraných na zlepšenie životnej úrovne ľudí. K novým opatreniam, ktoré sa doplnia do vládneho programu, sa vládne strany Smer-SD, Most – Híd a SNS vrátili po podpise dodatku ku koaličnej zmluve, ktorým sa skončila letná vládna kríza. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Spomínané návrhy sociálnych opatrení vlády obsahuje aj pôvodné programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 - 2020, avšak ich počet je výrazne menej ako 60. Aktuálne programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 - 2020 (.pdf) sa delí na päť kapitol. Tretia kapitola "Plynule pokračovať v podpore hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho rozvoja krajiny" sa zaoberá aj sociálnymi opatreniami. Otázkou úpravy mzdy sa však zaoberá len minimálne; k téme uvádza nasledovné dve vety: "Pre ochranu dôstojnosti práce bude vláda naďalej presadzovať primerané zvyšovanie minimálnej mzdy, rešpektujúc zákonné kompetencie sociálnych partnerov. V súlade s Ústavou SR podporí uplatňovanie kolektívneho vyjednávania najmä pri mzdových požiadavkách s cieľom zabrániť škodlivému konkurenčnému boju založenému na znižovaní mzdových a ostatných pracovných podmienok a podporiť všeobecný rast platov v slovenskom hospodárstve, ktorý povedie jednak k zvyšovaniu životnej úrovne pracujúcich a jednak k zvýšeniu kúpyschopnosti domácností ako dôležitého faktora udržateľného ekonomického rastu." 

Vplyvom nedávnej koaličnej krízy sa však uvažuje o ďalších sociálnych opatreniach. Na oslavách Sviatku práce v Nitre predstavil predseda vlády Robert Fico niekoľko návrhov na zmeny v Zákonníku práce, ktoré uvádza aj Podmanický vo svojom výroku. Medzi ne patrí zvýšenie minimálnej mzdy, ktorá by sa v roku 2018 mala priblížiť k sume 500 eur, pričom v roku 2019 by už mala byť na úrovni 500 eur. Fico tiež prisľúbil úpravu príplatku za nočnú prácu na 50 % z minimálnej mzdy (dnes je to 20 %), zaviesť stopercentný príplatok za prácu počas víkendov a na rovnakú úroveň zvýšiť príplatok za prácu počas sviatkov (dnes je to 50 % z priemerného zárobku zamestnanca).

Predseda koaličnej Slovenskej národnej strany Andrej Danko dlhodobo presadzuje zavedenie tzv. trinásteho platu a tento krok bol aj jednou z podmienok vyriešenia spomínanej koaličnej krízy. V súčasnosti sa Danko síce vyjadril, že zavedenie trinásteho platu je v koalícii už predbežne dohodnuté. Dodnes však neexistuje písomné potvrdenie uvedenej dohody, a tak ju, podobne ako Podmanickým spomínané tvrdenie o 60 opatreniach na zlepšenie životnej úrovne občanov, nemožno overiť. Rovnako tak nemožno spoľahlivo overiť postup koalície v zavádzaní prípadného štrnásteho platu alebo trinásteho dôchodku, ktorý však bol v rovine úvah už počas druhej vlády Roberta Fica a mal byť súčasťou tzv. tretieho sociálneho balíka.

Dátum zverejnenia analýzy: 23.09.2017
success
error