DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Podmanický

SMER-SD

Slovensku sa ekonomicky darí, v mnohých parametroch dosahujeme absolútne historické ukazovatele.

Kollár, Paška a Podmanický v Sobotných dialógoch - 25.09.2017
Neoveriteľné

Medzi hlavné ukazovatele prosperity našej ekonomiky radíme HDP a nezamestnanosť. Podľa EUROSTAT-u (.pdf, s. 2),v prvom štvrťroku 2017 vzrástla slovenská ekonomika medziročne o 3,1 %. Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa HDP zvýšil oproti prvému štvrťroku 2016 o 3,1 % a oproti štvrtému štvrťroku 2016 o 0,8 %, avšak tento výsledok nemožno označiť za historicky najlepší (najlepšiu hodnotu dosiahla naša ekonomika v roku 2007). Avšak v roku 2016 SR dosiahla najvyššiu efektívnu daňovú sadzbu DPH od začiatku roku 2007, v hodnote 15,12 %. Podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (.xlsx, list 1), miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla v auguste tohto roka úroveň 6,54 %. V porovnaní s júlom 2017, keď bola na úrovni 6,70 %, klesla o 0,16 percentuálneho bodu (p. b.). Medziročne sa znížila o 2,89 p. b. Nakoľko nemôžme presne určiť na ktoré parametre myslel poslanec NR SR, výrok hodnotíme ako neoveriteľný.


Nižšie uvedená tabuľka zobrazuje vývoj HDP a miery nezamestnanosti podľa údajov Národnej banky Slovenskej republiky a EUROSTAT-u.

Podľa pracovného dokumentu Európskej komisie (.pdf, s. 7) z februára 2017, reálny HDP na obyvateľa meraný na základe kúpnej sily vzrástol v roku 2015 na úroveň 77 % priemeru EÚ oproti 71 % v roku 2008. Nárast životnej úrovne môžeme vidieť aj zvyšovaní platov. V roku 2010 bola priemerná mesačná mzda 769 eur a o 6 rokov neskôr, teda v roku 2016 bola priemerná mesačná mzda 912 eur.  

Dátum zverejnenia analýzy: 23.09.2017
success
error