DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Podmanický

SMER-SD

...v nezamestnanosti, sme mali vo vládnom programe, že ju chceme znížiť pod 10%. Dnes máme pod 7%.

Kollár, Paška a Podmanický v Sobotných dialógoch - 25.09.2017
Pravda

V programovom vyhlasení vlády pre obdobie 2016-2020 si vláda skutočne dala za cieľ znížiť nezamestnanosť pod 10 %: „Prioritným cieľom vlády v oblasti zamestnanosti je podporou hospodárskeho rastu vytvoriť ďalších 100 000 pracovných miest a znížiť nezamestnanosť pod hranicou 10%.“ (.pdf, s. 29). Na základe najnovších údajov Úradu práce sociálnych vecí a rodiny je miera evidovanej nezamestnanosti k 31. augustu 2017 na Slovensku na úrovni 6,54 % (.xlsx, s. 3). Na základe týchto údajov hodnotíme výrok ako pravdivý. 


Mieru nezamestnanosti je možné vykazovať viacerými spôsobmi. Jedným z nich sú štatistiky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). V tomto prípade sa ukazovateľ nezamestnanosti opiera o počet evidovaných nezamestnaných na jednotlivých úradoch práce, ktorí sú tam na princípe dobrovoľnosti. ÚPSVaR vypočítava nezamestnanosť dvoma spôsobmi. Prvý delí počet ľudí, ktorí sa ekonomicky aktívny celkovým počtom uchádzačov o zamestnanie (UoZ). K 31. augustu 2017 by touto metódou nezamestnanosť mierne stúpla na úroveň 7,7%.

Druhý spôsob delí množstvo ekonomicky aktívnych tiež počtom uchádzačov o zamestnanie, ale len tými, ktorí sú disponibilný (nie sú v kategóriách: Vzdelávanie a príprava pre trh práce; Dočasná pracovná neschopnosť a OČR (ošetrovania chorého člena rodiny, pozn.); Absolventská prax; Menšie obecné služby; Dobrovoľnícka služba.) Vláda ale taktiež aj väčšina médií a politikov používa práve túto metódu, ktorá vyprodukuje najnižšie číslo, už spomenutých 6,54 %

Ďalším spôsobom je tzv. VZPS (Výberové zisťovanie pracovných síl), ktoré vykonáva Štatistický úrad SR (ŠÚ SR) na základe metodiky EUROSTAT-u. Tieto štatistiky produkujú vyššie percentá. K druhému kvartálu 2017 (31. júnu 2017) je evidovaná miera nezamestnanosti na úrovni 8,1 %. Rozdiel medzi troma sledovanými spôsobmi môžeme evidovať dlhodobejšie ako je vidno aj v grafe nižšie. Údaje od ÚPSVaR a ŠÚ SR sme si zvolili za obdobie od konca marca, kedy tretia vláda Roberta Fica začala úradovať. Miera nezamestnanosti podľa UPSVaR sa dostala pod desať percent už v období keď prebiehal proces schvaľovania programového vyhlásenia, v apríli 2016.

Dátum zverejnenia analýzy: 23.09.2017
success
error