DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Podmanický

SMER-SD

...schválili sme prednedávnom, vládna koalícia, potom aj parlament, register koncových užívateľov výhod.

Kollár, Paška a Podmanický v Sobotných dialógoch - 25.09.2017
Nepravda

Register konečných užívateľov výhod (KÚV) bol prijatý ešte za druhej Ficovej vlády v roku 2015, ten bol ale neskôr nahradený registrom partnerov verejného sektora (RPVS). Ani register KÚV, ani RPVS nebol schválený vládou a parlamentom len "prednedávnom", ako uvádza Ján Podmanický. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.

O registri konečných užívateľov výhod (KÚV) sa píše v § 134a až 134e zákona č. 252/2015 Z. z. zo 17. septembra 2015. Tento register bol nahradený registrom partnerov verejného sektora (RPVS) 1. februára 2017, teda dňom účinnosti zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tzv. protischránkový zákon). Správcom registra už momentálne nie je Úrad pre verejné obstarávanie ako tomu bolo pri registri KÚV, ale ministerstvo spravodlivosti.Registrujúcim orgánom je Okresný súd v Žiline.

Hlavným rozdielom medzi registrom KÚV a RPVS je podľa webovej stránky ministerstva spravodlivosti to, že "RPVS sa vzťahuje nielen na vzťahy vznikajúce v režime verejného obstarávania, ale jeho pôsobnosť sa týka širokého okruhu transakcií medzi štátom, resp. verejným sektorom a fyzickými a právnickými osobami, ktoré neprebiehajú len prostredníctvom verejných obstarávaní, ale ide aj napr. o poskytovanie prostriedkov z európskych fondov, poskytovanie dotácií či inej štátnej pomoci, uzatváranie kúpnych, nájomných alebo iných zmlúv, rovnako ako aj na postúpené pohľadávky štátu a pod." 

Agentúra TASR dodáva, že súčasný "režim sa sprísni aj vo vzťahu k verejným funkcionárom. V registri budú uvedení nielen ako koneční užívatelia výhod, ale tiež ak figurujú kdekoľvek v reťazci firiem v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre." Akékoľvek nesprávne či nepravdivé údaje o nich môžu byť potrestané až "odobratím hospodárskeho prospechu či vylúčením štatutára."

Protischránkový zákon, ktorý pripravilo ministerstvo spravodlivosti pod vedením Lucie Žitňanskej (Most-Híd) si týmito opatreniami dalo za úlohu najmä zaviesť väčšiu transparentnosť do obchodov medzi štátom a firmami zo súkromného sektora. Vláda schválila zákon č. 315/2016 Z. z.17. augusta 2016, parlament potom 25. októbra 2016, spolu s niekoľkými pozmeňujúcimi návrhmi. Za návrh hlasovalo 121 poslancov NR SR.

Dátum zverejnenia analýzy: 23.09.2017
success
error