DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jaroslav Paška

SNS

...my hovoríme, že by sme mali prejsť postupne na daňové bonusy pre ľudí, ktorí vychovávajú deti, najmä tí, ktorí pracujú, aby dostávali väčšie daňové bonusy a menej by sa pridávalo potom rodinných prídavkov. Takže tento mechanizmus, ktorý je nastavený, chceme modifikovať (...).

Kollár, Paška a Podmanický v Sobotných dialógoch - 25.09.2017
Neoveriteľné

Daňový bonus predstavuje zvýhodnenie na vyživované dieťa, ktoré žije v domácnosti s daňovníkom, pričom nárok na jeho uplatnenie má daňovník, ktorý je zamestnancom alebo podnikateľom či samostatne zárobkovo činnou osobou (s definovanou minimálnou výškou zdaniteľných prijímov). Keďže tento bonusový systém už v slovenskej legislatíve existuje od roku 2003, bolo by zavádzajúce naznačovať, že strana SNS deklaruje záujem o postupný prechod k týmto daňovým úľavám. V programe SNS na rok 2016 – 2020 sa navyše nenachádza žiadna zmienka o daňovom bonuse v súvislosti s dieťaťom, taktiež sa nespomína ani v programovom vyhlásení vlády na rok 2016 – 2020. Návrh spomínaného mechanizmu (viac bonusov a menej rodinných prídavkov) nie je zverejnený na stránkach SNS, rovnako sa nespomína ani v relevantných médiách. Nie je možné dohľadať, že by strana SNS "hovorila" o problematike daňového bonusu, ako naznačuje jej podpredseda. Výrok Jaroslava Pašku preto môžeme hodnotiť ako neoveriteľný.


Ako uvádza webová stránka Finančnej správy SR, v súčasnosti sa nárok na daňový bonus, podľa ustanovanie § 33 zákona NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z prijímov v znení neskorších predpisov, "...uplatňuje na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom, ktoré sa považuje za nezaopatrené dieťa podľa zákona NR SR č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa; pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu."..."Nárok na daňový bonus má každý daňovník, ktorý dosiahne: tzv. aktívne prijímy za zdaňovacie obdobie r. 2017 aspoň vo výške 2 610 eur, a to z prijímov zo závislej činnosti (zo zamestnania) alebo z prijímov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ... vyživuje vo svojej domácnosti dieťa – vlastné, osvojené, dieťa manžela/ky, v náhradnej starostlivosti, ktoré sa považuje za nezaopatrené podľa zákona o prídavku na dieťa, ... preukáže sa príslušnými dokladmi."

Vzhľadom na to, že sa suma daňového bonusu "...každoročne upravuje v závislosti od zmeny súm životného minima a od 1. júla 2016 je suma životného minima stanovená na 198,09 eur mesačne, daňový bonus na rok 2017 zostáva vo výške 21,41 eur na mesiac (256,92 eur ročne)".

Podľa definície zákona je teda daňový bonus pre ľudí, ktorí vychovávajú deti a sú zároveň zamestnancami alebo samostatne zárobkovo činní, uzákonený už od roku 2003. V dokumente SNS "Volebný program pre silný štát 2016 – 2020" (.pdf) sa nenachádza zmienka o daňových bonusoch v súvislosti s dieťaťom či o rodinných prídavkoch. Taktiež v Programovom vyhlásení vlády na roky 2016 – 2020 (.pdf) nie sú takéto návrhy či opatrenia spomenuté.

Téme zvýšenia daňového bonusu sa však venuje, alebo sa v minulosti venovalo, niekoľko parlamentných strán.
V prepise relácie Rádiožurnál Slovenského rozhlasu 15. januára 2016 (12.00; por. 4/16) spomínal zvýšenie daňového bonusu na dieťa Igor Matovič, predseda strany OĽaNO-Nova: "Chceme zaviesť 50-percentnú daň z príjmu bankám, bohatým energetickým monopolom a z tohto chceme zvýšiť daňový bonus na každé dieťa na 500 eur ročne". Simona Petrík, v čase relácie poslankyňa za #Sieť, v relácii spomenula "...zvýšenie daňového bonusu na dieťa o 120 eur."

Návrh na zvýšenie daňového bonusu na dieťa navrhol podľa informácií z TASR z 23. novembra 2016 opozičný nezaradený poslanec Miroslav Beblavý. V jeho pozmeňovacom návrhu uvádza zvýšenie nezdaniteľného minima pre každého pracujúceho, "...čím sa každému pracujúcemu znižuje daň a zvyšuje daňový bonus z 19,32 eura na 32 eur. Spolu to znamená, že rodina by na daniach ušetrila spolu 125 eur ročne...". Navyše dodáva, že: "V tejto vládnej koalícii nie je nikto, kto by sa zastal bežných pracovitých ľudí. Nikto v koalícii sa o 85 % pracujúcich nestará. Daňový bonus na dieťa nebol výraznejším spôsobom valorizovaný." Článok ďalej uvádza reakciu ministra Petra Kažimíra (SMER-SD), ktorý návrh odmieta podporiť.

Systematicky a dlhodobo sa reforme odvodových bonusov venuje strana SaS, návrhy približuje na svojich webových stránkach i blogoch. Odvodový bonus v navrhovanej forme by nahrádzal všetky dnešné sociálne dávky, pričom by zvýhodňoval občanov, ktorí majú i iný príjem ako štátne dávky (teda napríklad zamestnancov). Podrobnejšie návrh vysvetľuje expert SaS Peter Cmorej na svojom blogu.

Dátum zverejnenia analýzy: 23.09.2017
success
error