DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jaroslav Paška

SNS

...naši ministri nie sú členmi politickej strany (SNS, pozn.), ale prichádzali ako odborníci na tieto posty.

Kollár, Paška a Podmanický v Sobotných dialógoch - 25.09.2017
Pravda

Slovenská národná strana (SNS) nominovala po parlamentných voľbách 2016 troch ministerských kandidátov. Na post ministra obrany Ing. Petra Gajdoša, ako ministerku poľnohospodárstva a rozvoja videka Ing. Gabrielu Matečnú a Prof. Doc. Ing. Petra Plavčana CSc. na post ministra školstva. V súčasnosti je, po predčasnom odchode ministra školstva v auguste 2017, ministerkou školstva JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD. Žiadna z týchto štyroch osôb nie je členom politickej strany a ani ňou v minulosti nebola. Odbornú spôsobilosť na ministerské posty dokazujú akademické tituly i profesné skúsenosti z daných oblastí.

Výrok podpredsedu SNS Jaroslava Pašku preto hodnotíme ako pravdivý.

Minister obrany Ing. Peter Gajdoš je absolventom Vojenskej vysokej školy pozemného vojska gen. L. Svobodu vo Vyškove, navštevoval Vojenskú akadémiu M. V. Frunzeho v Moskve i niekoľkých zahraničných, odborných i jazykových, kurzov. Podľa životopisu, zverejneného na webových stránkach ministerstva obrany, začala jeho profesionálna kariéra v roku 1982 pozíciou veliteľa roty 8. mechanizovaného pluku v Bratislave. V roku 1995 zastával funkciu osobného tajomníka ministra obrany Jána Siteka a od roku 1998 funkciu riaditeľa protokolu ministra obrany. Svoje pôsobenie na Generálnom štábe OS SR započal ako náčelník kancelárie GŠ ASR v roku 2000 a v 2016 odchádzal z pozície 1. zástupcu Generálneho štábu OS SR.
Po parlamentných voľbách v marci 2016 bol Peter Gajdoš nominovaný stranou SNS na ministra obrany z pozície tzv. nestranníka. V čase pôsobenia ministra obrany Jána Siteka (1994 - 1998), stále aktívneho člena SNS, bol jeho osobným tajomníkom. Podľa slov Jána Siteka v článku aktuality.sk z marca 2016 si Petra Gajdoša na túto pozíciu vybral v roku 1995 "...osobne po konzultácii s vedením generálneho štábu..." a považuje ho za vhodného kandidáta na post ministra obrany. S aktuálnym predsedom Slovenskej národnej strany, Andrejom Dankom, sa Gajdoš spoznal už v druhej polovici 90. rokov, práve pri spomínanej práci v kancelárii ministra obrany. Podľa vlastných slov v rozhovore pre sme.sk sa "občas stretli" aj po Dankovom odchode z ministerstva, avšak "...nebol to nejaký blízky vzťah". Ohlasy po oznámení nominácie pozitívne hodnotili voľbu kandidáta z vojenského prostredia.
V súvislosti s Gajdošovým vzťahom k SNS môžeme spomenúť povýšenie Andreja Danka Petrom Gajdošom o osem hodností na kapitána v zálohe 21. septembra 2016, ktoré si vyslúžilo ostrú kritiku zo strany opozície a médii.

Ing. Gabriela Matečná bola po parlamentných voľbách 2016 taktiež nominantkou SNS bez stranníckej príslušnosti. Ministerka poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR študovala na Poľnohospodárskej univerzite v Nitre a pracovala vo Výskumnom ústave agroekológie v Michalovciach. V životopise na webových stránkach ministerstva sú uvedené tiež ďalšie pozície v obore poľnohospodárstva i kariéra nezávislej poradkyne. Od roku 2008 pracovala na Slovenskom pozemkovom fonde, od apríla 2012 bola jeho generálnou riaditeľkou.
Práve s jej pôsobením na Slovenskom pozemkovom fonde sa môže spájať podozrivý prevod pozemkov v Kráľovej pri Senci, ktorý Gabriela Matečná podpísala v roku 2014 a v apríli 2016 sa v tejto veci konalo prvé súdne pojednávanie. Na pozíciu šéfky SPF bola, spolu so zástupcom Róbertom Polonim, nominovaná stranou SMER-SD a novým majiteľom reštituovaných pozemkov sa, podľa denníku SME, stal podnikateľ a bývalý sused Roberta Fica, Peter Sýkora.

Prof. Doc. Ing. Peter Plavčan CSc. bol v marci 2016 zvolený do vedenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Bol nominovaný stranou SNS, nebol však jej členom. Podľa profilu v článku denníka SME absolvoval štúdium na Fakulte riadenia Vysokej školy ekonomickej, a taktiež "..pôsobil na Univerzite Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici a na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Bol zamestnaný v Ústave informácií a prognóz školstva a na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR". Pred nástupom do funkcie bol generálnym riaditeľom Sekcie vysokých skôl, vedy a výskumu na ministerstve školstva. Dlhodobo sa podieľa na formovaní vysokoškolskej politiky na európskej úrovni, bol členom vedeckej rady na Fakulte managementu Univerzity Komenského a členom rady Študentského pôzičkového fondu. Práve jeho pôsobenie vo fonde bolo kritizované opozíciou, údajne mal totiž (podľa denníka SME) fond počas jeho pôsobenia požičiavať prostriedky finančnej skupine Slavia Capital. Peter Plavčan opustil svoju funkciu predčasne 31. augusta 2017, dôvodom bola kauza "... s pochybným rozdeľovaním európskych dotácii, vo výške takmer 300 miliónov eur, určených na vedu a výskum".

Peter Plavčan bol dočasne nahradený Gabrielou Matečnou. O novej ministerke školstva, JUDr. Mgr. Martine Lubyovej PhD, taktiež nominantky SNS, informovala webová stránka ministerstva 13. septembra 2017. Martina Lubyová nie je členkou politickej strany. Podľa životopisu na stránkach ministerstva školstva je absolventkou Matematicko-fyzikálnej fakulty a Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave s doktorským titulom v odbore ekonómia i štatistika. Počas kariéry pôsobila na Slovensku i zahraničí na rôznych pracoviskách a od roku 2010 pracovala na Prognostickom ústave SAV, ktorému šéfovala od roku 2013. Bola pedagogičkou na Univerzite Karlovej v Prahe i na Ekonomickej univerzite v Bratislave. "Je autorkou a spoluautorkou vyše 100 vedeckych, odborných a popularizačných publikácií."
So stranou SNS ju podľa vlastných slov spája "...najmä národné cítenie".

Dátum zverejnenia analýzy: 23.09.2017
success
error