DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Jozef Mihál vs. Branislav Ondruš
V politike - 09.04.2011
Hlavnou témou diskusie medzi ministrom práce a podpredsedom parlamentného výboru pre sociálne veci nemohlo byt nic iné ako vládou navrhované opatrenia pre reformu odvodového systému. Kým velká cast relácie sa zaoberala odhadovaním toho, aký dopad bude mat aké zvýšenie odvodov pre akú skupinu (co v tejto analýze hodnotit nebudeme), menší priestor ostal aj pre zasadenie diskusie do širšieho rámca problému zamestnanosti a toho, ako ho je ci nie je možné vyriešit. S ubúdajúcim casom na konci relácie prišlo aj na diskusné "stálice" - rast/pokles HDP a rast/pokles cien energií.

Branislav Ondruš

Hlas
11 2 3 1

Jozef Mihál

Nestraníci
2 0 2 2
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Branislav Ondruš
 • Jozef Mihál
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Jozef Mihál

Nestraníci

Tak na jednej strane zaznelo, napríklad, aj to v médiách, minulý týždeň, že nemeckí podnikatelia sa chystajú prísť na Slovensko a vytvoriť desaťtisíce pracovných miest.

V politike - 10.04.2011
Zavádzajúce

Podla hnonline.sk by mali nemecké firmy poskytnút Slovákom tento rok 10 000 nových pracovných miest. "Podla Halta máme v porovnaní s inými európskymi krajinami už dnes jeden z najatraktívnejších pracovných trhov. 'Novela Zákonníka práce na Slovensku bude ovela pružnejšia ako nemecké a rakúske pracov...

Branislav Ondruš

Hlas

...znižuje sa hospodársky rast...

V politike - 10.04.2011
Pravda

Rast HDP minulý rok od prvého kvartálu stabilne klesal, ak sa porovnáva s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka (pri medzištvrťročnom porovnaní bol rast HDP stabilný). Potvrdzujú to čísla Eurostatu (.pdf) aj OECD.Na druhej strane existujú odhady, že rast HDP za celý tento rok bude na rovnakej úrovn...

Branislav Ondruš

Hlas

Zvyšujú sa ceny energií...

V politike - 10.04.2011
Pravda

Podľa údajov Štatistického úradu SR vzrástli vo februári 2011 medziročne ceny bývania, vody, elektriny, plynu a iných palív (4,1%). Oproti januáru 2011 je to nárast o 0,4 percentuálneho bodu....

Branislav Ondruš

Hlas

Ale ja si dovolím len zacitovať prezidenta holandskej obchodnej komory na Slovensku, ktorý na margo práve zákonníka práce povedal: "Každá legislatívna zmena ovplyvňujúca podnikanie vytvára ďalšie náklady na zavádzanie týchto pravidiel do praxe. Sme zasypaní množstvom návrhov rôznych legislatívnych zmien, ktoré prezentujú médiá a dávajú investorom pocit neistoty."

V politike - 10.04.2011
Pravda

K novele zákonníka práce sa začiatkom apríla vyjadril Emile Roest, prezident Holandskej obchodnej komory takto: "Vítame zmeny v legislatíve, ktoré zlepšujú podnikateľské prostredie a sociálne zabezpečenie našich zamestnancov. Všeobecne, našou preferenciou je stabilné prostredie, v ktorom prebiehajú ...

Branislav Ondruš

Hlas

No, viete, čo je zaujímavé na tej otázke, o ktorej ste teraz hovorili? Že pýtali sa ľudí na názor (v prieskume agentúry Focus ohľadom zásluhovosti v návrhu novely zákonníka práce, pozn.), či súhlasia s tým, aby nejakí ľudia mal väčšie výhody a ľudia na to, tí respondenti v tom prieskume na to odpovedali samozrejme súhlasíme.

V politike - 10.04.2011
Pravda

Výsledky prieskumu agentúry Focus (týkajúci sa zmien v Zákonníku práce) pre HN okrem iného uvádzajú: "Focus sa viac ako tisícky ludí pýtal na ich postoj k ohlasovaným zmenám v pracovnej legislatíve. Najsilnejší, až 68-percentný súhlas, vyjadrujú Slováci s tým, aby 'Zákonník práce viac ochranoval men...

Branislav Ondruš

Hlas

Ďalej zákonník práce umožňuje pracovať na dobu určitú. Zamestnanec odpracuje povedzme dohodnutých deväť mesiacov alebo 12 mesiacov a odchádza bez akýchkoľvek nárokov, to znamená zase z pohľadu ukončenia takéhoto pracovného pomeru nulová záťaž pre zamestnávateľa.

V politike - 10.04.2011
Pravda

Paragraf 48 Zákonníka práce stanovuje podmienky tzv. pracovného pomeru na určitú dobu. Takýto pracovný pomer končí uplynutím dohodnutej doby (§59 odstavec 2 a §71). V tomto prípade neplatí ani ochranná lehota ani neexistuje nárok na odstupné.Bližšie si k práci na určitú dobu môžete prečítať napr. tu...

Branislav Ondruš

Hlas

Ďalej dohody. Pri dohodách je to síce podľa zákonníka práce, ale tam napríklad je výpovedná lehota 15 dní, bez akéhokoľvek ďalšieho nároku.

V politike - 10.04.2011
Pravda

Zákonník práce (.pdf), § 228 ods. 2:"Ak spôsob skončenia pracovného pomeru nevyplýva priamo z uzatvorenej dohody, možno ju zrušiť dohodou účastníkov k dohodnutému dňu a jednostranne len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom bola písomná výpoveď do...

Branislav Ondruš

Hlas

Po prvé, môže niekoho zamestnať takzvane na živnosť. Aké tam má náklady nepriame so zamestnancom? No žiadne? Nemusí mu platiť ani obedy, ani dovolenku, nemusí myslieť na žiadne odstupné, skrátka nič. A takýto zamestnanec na živnosť nemá absolútne žiadnu ochranu, ani tú najmenšiu. Nič.

V politike - 10.04.2011
Pravda

Výhody a nevýhody práce na živnosť porovnal v roku 2007 (v tejto oblasti v Ondrušom uvádzaných parametroch sa odvtedy nič podstatné nezmenilo) napríklad web uspesne-podnikanie:"Dlhodobo však tieto nižšie odvody živnostníka môžu znamenať aj nevýhodu – ak živnostník ochorie, dostane zo sociálnej poisť...

Jozef Mihál

Nestraníci

Sú tam (v zákonníku práce, pozn.) niektoré inštitúty, ktoré pochádzajú ešte z roku 1965...

V politike - 10.04.2011
Neoveriteľné

Je dosť možné, že sa zachovali niektoré princípy či inštitúty z pôvodného Zákonníka práce (zákona č. 65/1965), ale na druhú stranu sa v zákone č. 311/2001 Z.z. píše, že sa ním ruší predpis č. 65/1965. Či ostali alebo neostali zachované nejaké konkrétne inštitúty, ktoré boli zavedené ešte v roku 1965...

Jozef Mihál

Nestraníci

Projekt Unitas, na ktorom pracovala predchádzajúca vláda, v ňom podpokračujeme. Naštartovala to v roku 2005 vláda Mikuláša Dzurindu. Veď jednoducho, to je príjemné, je tu istá kontinuita.

V politike - 10.04.2011
Zavádzajúce

Dzurindova vláda prišla s návrhmi na reformu daňového systému podľa chronológie portálu hnonline.sk v júli 2004. Problém ale nie je to, že sa projekt nevolal vtedy ešte Unitas, ale že vtedajším zámerom ministra financií Mikloša nebolo úplne to, čo sa potom presadilo v rámci Unitasu.V Koncepcii ...

Branislav Ondruš

Hlas

Samozrejme, veď tu bol projekt Unitas, ktorý sme dotiahli takmer do záveru a vlastne v tom pláne bol presne tento rok, teraz mal byť ten projekt spúšťaný.

V politike - 10.04.2011
Zavádzajúce

Projekt Unitas bol schválený 7. mája 2008. Jedná sa o reformy daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, ciel a poistných odvodov.  Projekt sa skladá z dvoch fáz: prvá fáza má názov UNITAS I. a jej súčasťou je reforma daňovej a colnej správy a druhá fáza UNITAS II. sa následne venuj...

Branislav Ondruš

Hlas

No a preto pokiaľ dnes vypočítavame, čo tento krok tejto zmeny odvodovej prinesie ako v plusovej rovine ľuďom, tak netreba zabúdať, že napríklad od začiatku roka bežní zamestnanci, opäť hovorme o tých ľuďoch, ktorí zarábajú povedzme 500 eur, alebo zarábajú tú priemernú mzdu, niekde 750 alebo cez 750 eur, tak tí ľudia tým, že sa opäť znížila tá odpočítateľná položka od januára, tak vlastne prišli o vyše sedem eur mesačne.

V politike - 10.04.2011
Pravda

Legislatívna zmena nadobudla činnosť 1.januára 2011 a zaviedla zníženie nezdaniteľnej časti základu dane (ide o tzv. zníženie odpočítateľnej položky). Ako uvádza server zervan.sk (internetový ekonomický časopis): „S účinnosťou od 1. januára 2011 nastávajú zmeny v zdanení fyzických osôb z titulu ukon...

Branislav Ondruš

Hlas

My sme vlastne o zmenách pokiaľ ide o odvody už začali hovoriť a vláda začala konať a vládna koalícia v parlamente už na konci minulého roka. Pretože už minulý rok boli prijaté rôzne zmeny v zákonoch, ktoré nejakým spôsobom menili alebo zvyšovali zaťaženie odvodmi a to aj sociálnymi odvodmi, pretože napríklad zaťažili odvodmi ľudí aj a niektoré ich príjmy, ktoré do teraz odvodmi zaťažené neboli.

V politike - 10.04.2011
Pravda

Dve novely boli prijaté 2. decembra 2010 – jedna o zdravotnom poistení (.doc) a druhá o sociálnom poistení (.doc). Ako uvádza server spoločnosti Sodexo, týmito novelami sa „rušia viaceré odvodové výnimky.“ Vo vzťahu k týmto novelám hnonline.sk píše: „V súčasnosti sú konateľ či spoločník s. r. o...

Branislav Ondruš

Hlas

A pokiaľ hovoríme o tých paušalnych výdavkoch, v roku 2002 mala SDKÚ vo svojom volebnom programe napísané, že bude hľadať, ako ďalej možno rozširovať uplatnenie paušálnych výdavkov. Krátko na to paušálne výdavky dostali smrteľnú ranu.

V politike - 10.04.2011
Zavádzajúce

Vo volebnom programe SDKÚ-DS (.doc) z roku 2002 sa píše: „SDKÚ bude podporovať zjednodušenie daňového systému úpravou nejednoznačných paragrafov a rozšírením možnosti využiť paušálnu daň až do hodnoty povinnej registrácie pre DPH.“Paušálna daň predstavovala obdobu paušálnych výdavkov, daň v roku 20...

Branislav Ondruš

Hlas

No viete, ja tu vidím kľúčový problém v tom, že toto je typický prístup súčasnej vládnej koalície. Robiť niečo, o čom pred voľbami absolútne mlčali. O čom sme nepočúvali. Niečo, čo je dokonca úplne v rozpore s predvolebnými sľubmi. Ja viem, že toto neboli slová pána ministra, takže ja to samozrejme rešpektujem. Ale pani premiérka jasne pred voľbami povedala. Nebudeme zvyšovať dane. Dnes máme na stole návrhy, alebo pravdepodobne máme na stole návrhy, ktoré celkom reálne dane budú zvyšovať.

V politike - 10.04.2011
Pravda

O výrokoch Ivety Radičovej v predvolebných diskusiách si môžete prečítať napríklad v článku SME, napríklad aj volebný program SDKÚ hovorí o tom, že SDKÚ nebude zvyšovať daňové zaťaženie (časť 1.2.8). Ondruš v diskusii naráža konkrétne na dopad zmien daní a odvodov najmä na živnostníkov v súvislosti ...

Branislav Ondruš

Hlas

Tento týždeň bol zverejnený napríklad prepočet živnostenskej komory na človeka, ktorý ma celkové príjmy 10 000 eur ročne. To znamená, že necelých 1 000 ja neviem, niečo cez 800 mesačne. Ale to je všetko, čo ten živnostník vyfajtúruje hej. Tak jednoducho, zatiaĺ čo za minulý rok takýto človek mal celkovú daňovú a odvodovú povinnosť vyše 1 700 eur, za tento rok tá daňová odvodová povinnosť bude vyše 1 900 eur, tak za budúci rok tá jeho ďanová a odvodová povinnosť bude vyše 2 600 eur.

V politike - 10.04.2011
Nepravda

Jediný konkrétny prepocet Slovenského živnostenského zväzu (nie komory) sme našli v relácii Téma dna na TA3 zo zaciatku apríla:Peter Bielik, moderátor: "Pán prezident, to ci sa koalícia dohodla alebo nie, to nechajme na chvílu nabok pre politikov, podme sa pozriet na ten posledný návrh ako celok, to...

Jozef Mihál

Nestraníci

Ďalej sa ruší napríklad inštitút takzvanej zamestnaneckej prémie, ktorú využívali horšie zarábajúci zamestnanci za cenu vysokých administratívnych nákladov na strane zamestnávateľa a komplikovaného daňového priznania.

V politike - 10.04.2011
Pravda

V návrhu zmien v daňovo-odvodovom systéme (.pdf) sa na strane deväť nachádza bod, ktorý skutočne hovorí o zrušení zamestnaneckej prémie.Tiež je pravdou, že zamestnanecká prémia bola určená pre „slabo zarábajúcich ľudí.“ (hnonline.sk)Čo sa týka administratívnych nákladov týkajúcich sa zamestnaneckej ...

Jozef Mihál

Nestraníci

Zoberme si takzvaný inštitút milionárskej dane, ktorá v skutočnosti nezasahovala milionárov, ale ľudí z tej vyššej strednej vrstvy, alebo tých, ktorí mali viac pracovných úväzkov a podobne. Respektíve manžel sa snažil, mal dve-tri zamestnania, manželka bola doma. Takže túto anomáliu ruší táto zmena.

V politike - 10.04.2011
Pravda

Podľa informácii inštitútu INEKO tzv. milionárska daň platí od roku 2007 a znamená, že sa daňovníkovi s hrubým príjmom od 1577 eur (47 500 Sk) mesačne postupne znižuje nezdaniteľné minimum a úplne sa mu ruší pri hrubých príjmoch od 2656 eur (80 000 Sk) mesačne. Začiatkom roka 2009&nbs...

Branislav Ondruš

Hlas

Čiže v skutočnosti je to tak, že podľa prepočtov, ktoré včera zverejnil slovenský ekonomický denník a vychádzal vlastne z toho vládneho materiálu, niečo cez 10 eur by na tom mali získať tí najmenej zarábajúci, asi o 20 centov viac by mali na to získať tí, ktorí zarábajú 1 500 do 2 000 eur a kdesi v strede okolo sedem eur by na tom mali získať alebo možno dokonca ešte menej tí, ktorí sú niekde v strede.

V politike - 10.04.2011
Nepravda

Ekonomický denník, teda Hospodárske noviny zverejnili vo štvrtok odhad, v prepočtoch na mesiace to dáva nasledujúce (priemerné) čísla pre jednotlivé príjmové skupiny:mesačný príjem do 402 eur: mesačne si polepšia o 18 eurod 402 do 663 eur si pohoršia o 9,85 eurod 663 do 1931 eur si pohoršia o 51,3 e...

Branislav Ondruš

Hlas

Keď si zoberiete za posledné dva mesiace sa v týchto návrhoch, čo sa týka zmien v odvodoch zmenilo takmer všetko. Jediné, čo zostalo zatiaľ nedotknuté, je to, čo povedal pán minister a označil to za svoju prioritu, a to super hrubá mzda. K tomu dúfam, že sa ešte vrátime.

V politike - 10.04.2011
Neoveriteľné

Zdroj Plus Jede Deňz dňa 7. augusta 2010 uvádza: "Na výplatných páskach budeme mať superhrubú mzdu. Plánuje to minister práce Jozef Mihál a jeho projekt odobrila vo vládnom programe aj stredopravá koalícia."TASR z dňa 9. januára 2011 píše: "V prvom polroku 2011 sa podľa slov ministra hospodárstva Ju...

Jozef Mihál

Nestraníci

To znamená, že brali sa (pri návrhu odvodovej reformy, pozn.) do úvahy názory rôznych ľudí, rôznych odborníkov a myslím si, že tieto názory boli dosť do značnej miery zohľadnené ...

V politike - 10.04.2011
Neoveriteľné

Na návrhu pracovala expertná skupina zložená z odborníkov koaličných strán, ktorá predkladala alternatívne riešenia (okrem iného aj v otázke odvodov živnostníkov) a podľa hodnotenia napr. štátneho tajomníka ministerstva financií Ďurajku došlo k zohľadneniu stanovísk zúčastnených strán. To, či boli z...

Branislav Ondruš

Hlas

Ja musím povedať, že žiadna z doterajších takzvaných liberalizačných zmien zákonníka práce nemala nejaké pozitívne dopady na zamestnanosť a to sa dá veľmi presne ukázať, ako sa vyvíjala napríklad nezamestnanosť potom, čo sa zmenil zákonník práce v čase, keď ho zmenil minister Kaník.

V politike - 10.04.2011
Zavádzajúce

Novela Zákonníka práce vedená ministrom Kaníkom bola účinná od 1. júla 2003. Podľa údajov Štatistického úradu bola miera nezamestnanosti v 2. a 3. kvartáli roku 2003 17,0%; v 3. kvartáli 2004 17,5% a v 1. kvartáli 2005 tiež 17,5%.Treba ale dodať, že od 2. kvartálu roku 2005 miera nezamestnanosti kle...

Branislav Ondruš

Hlas

...veľkej skupine zamestnancov, to sú tí, ktorí oscilujú okolo priemernej mzdy,a lebo tí, ktorí majú povedzme cez 500 eur, alebo od 500 eur do približne 800 eur, tí v skutočnosti budú ten pozitívny efekt, ktorý by mal matematicky výjsť, je nižší, ako zamestnanci, ktorí budú zarábať nad túto čiastku nad 1 200 a vyššie eur.

V politike - 10.04.2011
Pravda

Dopad reformy na živnostníkov záleží od ich príjmov. Prilepší si len tá skupina, ktorá má ročný príjem do 4 823 eur, ostatní zaplatia viac.Hospodárske noviny uvádzajú prehľad toho, ako sa daňová reforma dotkne živnostníkov:116 600 ľudí, s ročným príjmom do 4 823 eur, si polepší priemerne o 216 eur r...

Branislav Ondruš

Hlas

... práve tým zavedením super hrubej mzdy tu dochádza k nejednej významnej zmene. A to, že tak pre zamestnancov, ako pre zamestnávateľov odvody už nebudú takpovediac "nákladovou položkou". To znamená, zdaňovať sa bude ten celý super hrubý príjem a výsledkom toho je, že napríklad to, o čom sa hovorilo, že tým najmenej zarábajúcim živnostníkom sa vlastne akoby zjednoduší život,a lebo teda, že sa im napokon uľaví tým, že sa im zníži ten minimálny vymeriavaci základ zo 160 na 140 eur. Tak dobre, tam síce ušetria na tých odvodoch 20 eur, ale tým, že sa bude zdaňovať celý čiastka, tak o 40 eur budú viac platiť na daniach. Čiže výsledok pre tých živnostníkov je mínus 20.

V politike - 10.04.2011
Neoveriteľné

...tomuto vôbec nerozumiem a aký návrh platí teraz a on komentuje netušíminfo zo 7.3. sme.sk: živnostníci budú od roku 2012 platiť 16% sociálny odvod a 9% zdravotný odvod a píše sa tam, že sa im bude zvyšovať vymeriavací základ na odvodypravda: 5.4.zavedenie 13–percentných sociálnych a 9–percentných...

success
error