DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Mihál

Nestraníci

Projekt Unitas, na ktorom pracovala predchádzajúca vláda, v ňom podpokračujeme. Naštartovala to v roku 2005 vláda Mikuláša Dzurindu. Veď jednoducho, to je príjemné, je tu istá kontinuita.

Jozef Mihál vs. Branislav Ondruš - 10.04.2011
Zavádzajúce

Dzurindova vláda prišla s návrhmi na reformu daňového systému podľa chronológie portálu hnonline.sk v júli 2004. Problém ale nie je to, že sa projekt nevolal vtedy ešte Unitas, ale že vtedajším zámerom ministra financií Mikloša nebolo úplne to, čo sa potom presadilo v rámci Unitasu.

V Koncepcii daňovej reformy v rokoch 2004-2006 sa píše:

"Navrhovaný daňový systém má za cieľ tieto nedostatky a deformácie odstrániť. Chce dokonca omnoho viac: zdaniť všetky druhy príjmov a všetky výšky príjmov rovnako a takto docieliť maximálnu možnú mieru spravodlivosti. Priame zdanenie bude neutrálne a jednoduché a bude plniť výlučne fiškálnu úlohu.

Z pohľadu rozloženia daňového bremena Koncepcia daňovej reformy sleduje presunutie daňového zaťaženia z priamych daní na dane nepriame (daň z pridanej hodnoty a spotrebné dane), ktoré sú z hľadiska výberu daní jednoduchšie. Výsledkom daňovej reformy bude zníženie váhy priamych daní."


HN zase popisuje návrh reformy, ktorá mala spočívať v územnej reorganizácii daňovej správy. V Unitase sa jedná o reformu daňovej a colnej správy s cieľom zjednotiť výber daní, ciel a poistných odvodov.

Niečo podobné Unitasu prišlo v roku 2006 - v marci prijala Dzurindova vláda uznesenie, ktorým uložila ministrovi financií "predložiť konkrétny návrh vecného a organizačného riešenia zjednotenia výberu daní a odvodov do 31. októbra 2006."

Dátum zverejnenia analýzy: 09.04.2011
success
error