DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Mihál

Nestraníci

Zoberme si takzvaný inštitút milionárskej dane, ktorá v skutočnosti nezasahovala milionárov, ale ľudí z tej vyššej strednej vrstvy, alebo tých, ktorí mali viac pracovných úväzkov a podobne. Respektíve manžel sa snažil, mal dve-tri zamestnania, manželka bola doma. Takže túto anomáliu ruší táto zmena.

Jozef Mihál vs. Branislav Ondruš - 10.04.2011
Pravda

Podľa informácii inštitútu INEKO tzv. milionárska daň platí od roku 2007 a znamená, že sa daňovníkovi s hrubým príjmom od 1577 eur (47 500 Sk) mesačne postupne znižuje nezdaniteľné minimum a úplne sa mu ruší pri hrubých príjmoch od 2656 eur (80 000 Sk) mesačne. Začiatkom roka 2009 došlo k zníženiu hranice, tak, že nezdaniteľné minimum začne klesať pri hrubých príjmoch od 1474 eur (44 400 Sk) mesačne. Vyjadrené všeobecne: "hranicou znižovania bol pôvodne 100-násobok životného minima alebo v prípade jediného príjmu v rodine 176,8 násobok. Pre zdaňovacie obdobia rokov 2009 a 2010 platí dočasne 86-násobok životného minima, resp. 176-násobok."

Súčasný návrh podľa informácii sme.sk tzv. milionársku daň zachováva, no zvyšuje hranicu, od ktorej sa znižuje nezdaniteľné minimum na zhruba 2800 eur mesačne. Presne o aký násobok životného minima ide sa nám zistiť nepodarilo. 

K detailom príkladu, ktorý Mihál použil: Podľa prepočtov možno zistiť, že milionárska daň nezasahovala len milionárov doslovných (teda napr. s ročným príjmom aspoň milión slovenských korún). Napríklad v roku 2008 zasiahla ľudí s ročným hrubým príjmom necelých 600-tisíc slovenských korún.

Analýza portálu platy.sk z roku 2008 o podiele počtu zamestnancov so zníženou nezdaniteľnou časťou základu dane naznačuje, že tzv. "milionárska daň" zasahovala najmä mužov.

Ak manželka/manžel nepracuje platí: "Do základu dane vo výške 176,8-násobku ŽM, to je mesačná hrubá mzda 79.953 Sk, si môže daňovník odrátať nezdaniteľné minimum v prípade, že jeho manželka/manžel nepracuje, resp. si môže odrátať rozdiel medzi príjmom manželky a nezdaniteľným minimom, pokiaľ má manželka nižšie príjmy ako nezdaniteľné minimum. Od mesačnej hrubej mzdy manžela 79.953 Sk začne klesať aj nezdaniteľné minimum, ktoré si uplatňuje na nepracujúcu manželku a pri mesačnej hrubej mzde 111.825 Sk (ročný hrubý príjem 1.341.905 Sk) klesne aj toto nezdaniteľné minimum na nulu (hodnoty sa menia každý rok podľa životného minima, princíp však platí pozn.)."

Dátum zverejnenia analýzy: 09.04.2011
success
error