DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Mihál

Nestraníci

To znamená, že brali sa (pri návrhu odvodovej reformy, pozn.) do úvahy názory rôznych ľudí, rôznych odborníkov a myslím si, že tieto názory boli dosť do značnej miery zohľadnené ...

Jozef Mihál vs. Branislav Ondruš - 10.04.2011
Neoveriteľné

Na návrhu pracovala expertná skupina zložená z odborníkov koaličných strán, ktorá predkladala alternatívne riešenia (okrem iného aj v otázke odvodov živnostníkov) a podľa hodnotenia napr. štátneho tajomníka ministerstva financií Ďurajku došlo k zohľadneniu stanovísk zúčastnených strán. To, či boli zohľadnené aj pozície externých expertov sa nám zistiť nepodarilo, rovnako ako ani zloženie koaličnej expertnej skupiny. Nevieme ani určiť, pri ktorých všetkých položkách bol názor odborníkov akceptovaný.

Dátum zverejnenia analýzy: 09.04.2011
success
error