DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Branislav Ondruš

SMER-SD

Ďalej dohody. Pri dohodách je to síce podľa zákonníka práce, ale tam napríklad je výpovedná lehota 15 dní, bez akéhokoľvek ďalšieho nároku.

Jozef Mihál vs. Branislav Ondruš - 10.04.2011
Pravda

Zákonník práce (.pdf), § 228 ods. 2:

"Ak spôsob skončenia pracovného pomeru nevyplýva priamo z uzatvorenej dohody, možno ju zrušiť dohodou účastníkov k dohodnutému dňu a jednostranne len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom bola písomná výpoveď doručená."

Dátum zverejnenia analýzy: 09.04.2011
success
error