DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Branislav Ondruš

Hlas

My sme vlastne o zmenách pokiaľ ide o odvody už začali hovoriť a vláda začala konať a vládna koalícia v parlamente už na konci minulého roka. Pretože už minulý rok boli prijaté rôzne zmeny v zákonoch, ktoré nejakým spôsobom menili alebo zvyšovali zaťaženie odvodmi a to aj sociálnymi odvodmi, pretože napríklad zaťažili odvodmi ľudí aj a niektoré ich príjmy, ktoré do teraz odvodmi zaťažené neboli.

Jozef Mihál vs. Branislav Ondruš - 10.04.2011
Pravda

Dve novely boli prijaté 2. decembra 2010 – jedna o zdravotnom poistení (.doc) a druhá o sociálnom poistení (.doc). Ako uvádza server spoločnosti Sodexo, týmito novelami sa „rušia viaceré odvodové výnimky.“

Vo vzťahu k týmto novelám hnonline.sk píše:

„V súčasnosti sú konateľ či spoločník s. r. o. zdaňovaní z príjmu zo závislej činnosti, to je ako zamestnanec. Neplatia však odvody na sociálne poistenie. Odvody na zdravotné poistenie platia len vtedy, ak maj nejakú odmenu. (...) Od januára bude ich príjem zaťažený aj sociálnymi odvodmi.“

Dátum zverejnenia analýzy: 09.04.2011
success
error