DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Branislav Ondruš

Hlas

Ďalej zákonník práce umožňuje pracovať na dobu určitú. Zamestnanec odpracuje povedzme dohodnutých deväť mesiacov alebo 12 mesiacov a odchádza bez akýchkoľvek nárokov, to znamená zase z pohľadu ukončenia takéhoto pracovného pomeru nulová záťaž pre zamestnávateľa.

Jozef Mihál vs. Branislav Ondruš - 10.04.2011
Pravda

Paragraf 48 Zákonníka práce stanovuje podmienky tzv. pracovného pomeru na určitú dobu. Takýto pracovný pomer končí uplynutím dohodnutej doby (§59 odstavec 2 a §71). V tomto prípade neplatí ani ochranná lehota ani neexistuje nárok na odstupné.

Bližšie si k práci na určitú dobu môžete prečítať napr. tu.

Dátum zverejnenia analýzy: 09.04.2011
success
error