DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Branislav Ondruš

SMER-SD

Ja musím povedať, že žiadna z doterajších takzvaných liberalizačných zmien zákonníka práce nemala nejaké pozitívne dopady na zamestnanosť a to sa dá veľmi presne ukázať, ako sa vyvíjala napríklad nezamestnanosť potom, čo sa zmenil zákonník práce v čase, keď ho zmenil minister Kaník.

Jozef Mihál vs. Branislav Ondruš - 10.04.2011
Zavádzajúce

Novela Zákonníka práce vedená ministrom Kaníkom bola účinná od 1. júla 2003. Podľa údajov Štatistického úradu bola miera nezamestnanosti v 2. a 3. kvartáli roku 2003 17,0%; v 3. kvartáli 2004 17,5% a v 1. kvartáli 2005 tiež 17,5%.Treba ale dodať, že od 2. kvartálu roku 2005 miera nezamestnanosti klesla na 16,2 % a klesala ďalej. 

Ak teda spájame vplyv Zákonníka práce, respektíve flexibilitou pracovného práva, s nezamestnanosťou, je prirodzené, že zmeny sa neprejavia okamžite a pracovný trh potrebuje určitý čas na adaptáciu. 

Podobný Ondrušov výrok sme už overovali tu.

Dátum zverejnenia analýzy: 09.04.2011
success
error