DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Branislav Ondruš

Hlas

Ale ja si dovolím len zacitovať prezidenta holandskej obchodnej komory na Slovensku, ktorý na margo práve zákonníka práce povedal: "Každá legislatívna zmena ovplyvňujúca podnikanie vytvára ďalšie náklady na zavádzanie týchto pravidiel do praxe. Sme zasypaní množstvom návrhov rôznych legislatívnych zmien, ktoré prezentujú médiá a dávajú investorom pocit neistoty."

Jozef Mihál vs. Branislav Ondruš - 10.04.2011
Pravda

K novele zákonníka práce sa začiatkom apríla vyjadril Emile Roest, prezident Holandskej obchodnej komory takto:

"Vítame zmeny v legislatíve, ktoré zlepšujú podnikateľské prostredie a sociálne zabezpečenie našich zamestnancov. Všeobecne, našou preferenciou je stabilné prostredie, v ktorom prebiehajú len nevyhnutné legislatívne zmeny. Každá legislatívna zmena ovplyvňujúca podnikanie vytvára ďalšie náklady na zavádzanie týchto pravidiel do praxe. Sme zasypaní množstvom návrhov rôznych legislatívnych zmien, ktoré prezentujú médiá a dávajú investorom pocit neistoty."

Dátum zverejnenia analýzy: 09.04.2011
success
error