DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Branislav Ondruš

SMER-SD

Po prvé, môže niekoho zamestnať takzvane na živnosť. Aké tam má náklady nepriame so zamestnancom? No žiadne? Nemusí mu platiť ani obedy, ani dovolenku, nemusí myslieť na žiadne odstupné, skrátka nič. A takýto zamestnanec na živnosť nemá absolútne žiadnu ochranu, ani tú najmenšiu. Nič.

Jozef Mihál vs. Branislav Ondruš - 10.04.2011
Pravda

Výhody a nevýhody práce na živnosť porovnal v roku 2007 (v tejto oblasti v Ondrušom uvádzaných parametroch sa odvtedy nič podstatné nezmenilo) napríklad web uspesne-podnikanie:

"Dlhodobo však tieto nižšie odvody živnostníka môžu znamenať aj nevýhodu – ak živnostník ochorie, dostane zo sociálnej poisťovne trikrát nižšie nemocenské, než keby bol zamestnancom.

Nízke odvody sa potom odrazia aj na dôchodku. Ak platíte nižšie odvody do sociálnej poisťovne než zamestnanec, budete dostávať nižší dôchodok, resp. si menej sporíte do 2. piliera. A niektorí živnostníci (napríklad slobodní umelci) nemusia platiť do sociálnej poisťovne žiadne odvody.

V prípade zamestnanca odvádza za neho do poisťovní ďalšie odvody zamestnávateľ. V prípade 20.000-cového platu sú náklady zamestnávateľa asi o tretinu vyššie.

Ako zamestnancovi zvykne firma k platu pridávať rôzne zamestnanecké výhody – mobil, služobné auto, notebook a pod. V prípade práce na živnosť sa v mnohých prípadoch bude od vás očakávať, že si tieto prostriedky zabezpečíte sami.
Ako živnostník nemáte právny nárok dovolenku, stravné lístky, príplatky za prácu nadčas a v noci. To všetko závisí len na dohode (zmluve) medzi vami a vašim obchodným partnerom.

Ako živnostník ručíte sa všetky svoje záväzky (napríklad spôsobenú škodu z nedbanlivosti) celým svojim majetkom – ste pripravený na toto riziko? Ako zamestnanec by ste náhradu škody hradili len do výšky trojnásobku priemerného zárobku.

Pri práci na živnosť nemáte takú právnu ochranu ako pri zamestnaneckom pomere – nemáte pracovnú dobu „od-do“, nie ste chránený výpovednou lehotou, nemáte tak veľkú ochranu pred neprimeranými pracovnými podmienkami."

Dátum zverejnenia analýzy: 09.04.2011
success
error