DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Mihál

Nestraníci

Sú tam (v zákonníku práce, pozn.) niektoré inštitúty, ktoré pochádzajú ešte z roku 1965...

Jozef Mihál vs. Branislav Ondruš - 10.04.2011
Neoveriteľné

Je dosť možné, že sa zachovali niektoré princípy či inštitúty z pôvodného Zákonníka práce (zákona č. 65/1965), ale na druhú stranu sa v zákone č. 311/2001 Z.z. píše, že sa ním ruší predpis č. 65/1965. Či ostali alebo neostali zachované nejaké konkrétne inštitúty, ktoré boli zavedené ešte v roku 1965, sa nám overiť nepodarilo.

Dátum zverejnenia analýzy: 09.04.2011
success
error