DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Branislav Ondruš

SMER-SD

Samozrejme, veď tu bol projekt Unitas, ktorý sme dotiahli takmer do záveru a vlastne v tom pláne bol presne tento rok, teraz mal byť ten projekt spúšťaný.

Jozef Mihál vs. Branislav Ondruš - 10.04.2011
Zavádzajúce

Projekt Unitas bol schválený 7. mája 2008. Jedná sa o reformy daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, ciel a poistných odvodov.  Projekt sa skladá z dvoch fáz: prvá fáza má názov UNITAS I. a jej súčasťou je reforma daňovej a colnej správy a druhá fáza UNITAS II. sa následne venuje zjednoteniu výberu daní, cla a poistných odvodov.

Zmeny v rámci prvej fázy mali prebehnúť do roku 2013, pričom nový model daňovej správy sa mal začať spúšťať (základné zákony mali mať od vtedy účinnosť) v roku 2012. Celkovo ale na úspešnú realizáciu projektu bolo naplánované prijatie čiastkových legislatívnych opatrení a projektov, ktoré prebiehali už od roku 2009. Podrobnejší harmonogram nájdete v Koncepcii reformy (.rtf, str. 85).

Dátum zverejnenia analýzy: 09.04.2011
success
error