DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Volby 2017 TTSK v RTVS

József Berényi

SMK
1 2 0 1

Konrád Rigó


3 2 0 0

Tibor Mikuš

Nestraníci
1 3 0 4

Jozef Viskupič

OĽaNO
1 2 0 1
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • József Berényi
 • Konrád Rigó
 • Tibor Mikuš
 • Jozef Viskupič
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Tibor Mikuš

Nestraníci

...podpora každého uznesenia za ostatných 12 rokov bola vyššia ako 90 %.

Iné - 18.10.2017
Neoveriteľné

Zápisnice zo zasadaní Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) sú zverejnené na webových stránkach kraja. Obsahom týchto dokumentov je i údaj o priebehu a výsledku hlasovaní poslancov. K dispozícií sú však iba zápisnice zo zasadnutí v poslednom volebnom období, teda od prvého zasadnutia ...

Konrád Rigó

...za manažment TTSK tie dve nemocnice sa dostali do veľkých dlhov a predali ich so 7 miliónovým dlhom.

Iné - 18.10.2017
Nepravda

Výrok kandidáta na predsedníctvo Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) vyčísluje zadĺženosť nemocnice v Galante a v Dunajskej Strede v čase ich predaja (rok 2015) pre Svet zdravia a.s. na 7 miliónov eur. V skutočnosti bola hodnota záväzkov po splatnosti iba v nemocnici v Dunajskej Strede 7,3 milióna...

Tibor Mikuš

Nestraníci

...v nemocnici Galanta nový majiteľ o 20 % zvýšil úväzky lekárov (...), viac špecialistov tam pôsobí.

Iné - 18.10.2017
Neoveriteľné

Nemocnica v Galante bola v roku 2015 odkúpená spoločnosťou Svet zdravia a.s., ktorá v nasledujúcom období začala s rekonštrukciou a modernizáciou nemocnice. Výrok kandidáta na predsedu Trnavského kraja sa týka zvýšenia pracovných úväzkov lekárskych pracovníkov nemocnice a zvýšenia počtu špecialistov...

Tibor Mikuš

Nestraníci

...priemerný vek lekárov všeobecných je problémom celého Slovenska (...).

Iné - 18.10.2017
Pravda

Priemerný vek všeobecných lekárov a hlavne ich nedostatok v regiónoch je celoslovenský problém. Výrok Tibora Mikuša považujeme za pravdivý. O tom že priemerný vek lekárov je na Slovensku problém, hovorí aj tlačová správa Ministerstva zdravotníctva z roku 2013. Ministerstvo v tej dobe plánovalo spust...

József Berényi

SMK

...zobrali na seba (Svet zdravia, pozn.), že 8 miliónov idú investovať v prvých piatich rokoch. Už 7 miliónov investovali teraz, teda od prebratia nemocnice.

Iné - 18.10.2017
Neoveriteľné

V roku 2015 kúpila spoločnosť Svet zdravia (zo skupiny Penta Investments) nemocnice v Galante a v Dunajskej Strede. Výrok kandidáta Józsefa Berényiho sa zameriava na nemocnicu v Galante. Pri kúpe sa skutočne zaviazali k investíciam vo výške 8,7 milióna eur v najbližších piatich rokoch (2015 – 2020)....

Jozef Viskupič

OĽaNO

...nevyhovujúci a havarijný stav (...) 142 kilometrov týchto ciest (krajských, pozn.).

Iné - 18.10.2017
Nepravda

Podľa aktuálnej analýzy ciest II. triedy v Trnavskom kraji, ktorú realizuje Slovenská správa ciest každý rok, je 182,8 km úsekov nevyhovujúcich a 25,7 km úsekov v havarijnom stave. Spolu je teda týchto ciest 208,5 km. Výrok kandidáta na post Trnavského samosprávneho kraja teda nebol fakticky pravdiv...

Konrád Rigó

...MOST-HÍD má vo svojom programe dlhodobo, zmeny územného členenia.

Iné - 18.10.2017
Nepravda

Zmeny územného členenia sa v komplexnej forme do programu strany Most-Híd dostali až v roku 2016. Výrok hodnotíme ako nepravdivý. Strana Most-Híd sa vo svojom programe Občianska vízia 2016  naozaj venuje zmene územného členenia v kapitole Rozvoj regiónov v ktorej sa hovorí:"Najvä...

Jozef Viskupič

OĽaNO

...pred rokom (...) sa nám podarilo zastaviť likvidáciu letiska, ktorá bola rozbehnutá.

Iné - 18.10.2017
Neoveriteľné

Jozef Viskupič hovorí o piešťanskom letisku, ktorému hrozila likvidácia alebo zánik minulý rok po tom, ako sa zistilo o jeho katastrofálnom hospodárení a obrovskom dlhu. Viskupič spolu so svojimi kolegami z OĽaNO na kauzu upozorňoval, ale nie je možné zistiť, akú úlohu hrala ich aktivita v konečnom ...

József Berényi

SMK

...poslanci z Galanty, Dunajskej Stredy, napriek tomu, že nemáme z toho priamy úžitok, ale hlasovali sme vždy za finančnú pomoc pre toto letisko.

Iné - 18.10.2017
Nepravda

V zastupiteľstve TTSK v súčasnom volebnom období sa hlasovalo o pohľadávkach piešťanského letiska raz, a to 22. apríla 2015. Návrh v prospech letiska bol schválený, pričom štyria poslanci z Galanty a Dunajskej Stredy neboli na hlasovaní prítomní a jeden poslanec z Dunajskej Stredy sa hlasovania zdrž...

József Berényi

SMK

...cesty prvej triedy v niektorých okresoch sú v oveľa horšom stave, ako cesty druhej a tretej triedy. Napríklad v (v okrese, pozn.) Dunajskej Strede (...).

Iné - 18.10.2017
Nepravda

Podľa dokumentu Slovenskej správy ciest Prehľad stavu ciest I., II. a III. triedy (stav ciest k júnu 2017) sa nachádza na území TTSK skoro 268 km cesty I. triedy, z toho 13,1% úseku je označené za havarijný. Najviac havarijných a nevyhovujúcich úsekov ciest I. triedy(.pdf, s. 12) je v okrese Sk...

Tibor Mikuš

Nestraníci

Sme veľmi úspešní v čerpaní európskych fondov.

Iné - 18.10.2017
Nepravda

Tibor Mikuš hovoril pravdepodobne o čerpaní európskych fondov v programovacom období 2007-2013. Priebežné informácie o stave čerpania eurofodov pre obdobie 2014 - 2020 sú dostupné, avšak pre jednotlivé operačné programy bez rozdelenia na kraje. V januári 2017 bolo čerpanie eurofondov za program...

Tibor Mikuš

Nestraníci

Vyše 30 % ciest je opravených, to nemá žiadny kraj. Investovali sme 80 miliónov eur za posledné roky. Z toho sme investovali vyše polovicu z vlastných prostriedkov, zvyšok sú úvery a európske fondy.

Iné - 18.10.2017
Nepravda

Podľa dokumentov predložených poslancom Trnavského kraja bolo v kraji opravených približne 81 km ciest II. a III. triedy za obdobie 2013-2017. Na tieto práce bolo vyčlenených 24 miliónov eur. Opravené úseky predstavujú približne 5 % celkovej siete v kraji. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.Podľa § 3d o...

Tibor Mikuš

Nestraníci

...vyše 30 percent ciest je opravených, neexistuje žiadne havarijné úseky. V kraji sú 3 nehodové úseky podľa označenia Polície, ale nie je to spôsobené technickým stavom.

Iné - 18.10.2017
Nepravda

Analýza stavu ciest (.pdf, s. 29) II. a III. triedy (ktoré spravujú samosprávne kraje) z júna 2017 poukazuje na to, že z celkovej dĺžky cestnej siete ciest II. triedy (526,698 km) je 44,09 km v havarijnom stave. Ďalších 67 km je v nevyhovujúcom stave. Cestná sieť ciest III. triedy meria 1064,54...

Konrád Rigó

...TTSK Správa údržby a ciest vyplatila v tomto roku až 13 miliónov eur súkromnej spoločnosti na letnú a zimnú údržbu (...).

Iné - 18.10.2017
Pravda

Správa a údržba ciest TTSK v roku 2017 zaplatila viac než 13 miliónonov € firme EKOM PLUS s.r.o. Vyplýva to z údajov uvedených na stránke Trnavského samosprávneho kraja venovanej zverejňovaniu zmlúv, objednávok a faktúr. S firmou mala takisto Správa a údržba ciest uzavretú zmluvu na poskyt...

Jozef Viskupič

OĽaNO

...je otvorená téma (...), aby sa Slovenská správa ciest spojila s NDS...

Iné - 18.10.2017
Pravda

Zlúčenie Slovenskej správy ciest a Národnej diaľničnej spoločnosti avizoval Árpád Érsek (Most-Híd) už v roku 2016 a neskôr aj v máji 2017, ako o tom píše aj portál sluby.sme.sk. Spojením dvoch firiem spadajúcich pod Ministerstvo dopravy, by mala vzniknúť spoločnosť, ktorá bude mať na starosti c...

Jozef Viskupič

OĽaNO

...s KSK sa delíme o druhé miesto s najhorším, až havarijným a nevyhovujúcim stavom ciest druhej triedy.

Iné - 18.10.2017
Nepravda

Najmenej ciest v nevyhovujúcom až havarijnom stave má Žilinský kraj - 9%, po ňom nasleduje Nitriansky kraj. Košický a Trnavský sa delia o tretie miesto s niečo cez 21 %. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.Spoločnosť Slovenská správa ciest každoročne uverejňuje na svojom webe prehľad stavu ciest I., II. ...

József Berényi

SMK

...mal som 40 % v druhom kole (vo voľbách VÚC 2013, pozn.) (...).

Iné - 18.10.2017
Pravda

Podľa výsledkov volieb do VÚC v roku 2013, ktoré uverejnil Štatistický úrad, vidíme, že v Trnavskom kraji v druhom volebnom kole skončil József Berényi na druhom mieste s počtom hlasov 31 884, čo predstavuje oproti víťaznému kandidátovi Tiborovi Mikušovi podiel hlasov 39,73 %. Po zaokrúhlení môžeme ...

Tibor Mikuš

Nestraníci

...teším sa širokej občianskej podpore (...).

Iné - 18.10.2017
Neoveriteľné

Občiansku podporu Tibora Mikuša je možné v súčasnoti pozorovať iba prostredníctvom výsledkov volieb a predvolebných výskumov. Mikuš vedie v predvolebných výskumoch pre nadchádzajúce voľby a vo funkcií je už od roku 2005. Volebná účasť vo voľbách VÚC je však dlhodobo nízka a podiel jeho voličov z cel...

Konrád Rigó

...TIS vydala správu, že TTSK je predposledná (v rebríčku transparentnosti, pozn.).

Iné - 18.10.2017
Pravda

Podľa prieskumu miery transparentnosti, ktorý uverejnila Transparency International sa Trnavský kraj nachádza na siedmom mieste z ôsmych slovenských krajov, teda na predposlednom mieste. Výrok hodnotíme ako pravdivý.TIS robí tento prieskum každé dva roky, podľa toho môžeme vidieť, že TTSK spadol opr...

Konrád Rigó

...pán Berényi pred 4 rokmi v druhom kole nevyhral voľby (...), prehral s 16 000 hlasmi (...).

Iné - 18.10.2017
Pravda

Vo voľbách do VÚC v roku 2013 v TTSK v druhom kole vyhral Tibor Mikuš. Podľa Štatistického úradu SR získal 48 358 hlasov, pričom József Berényi skončil na druhom mieste s 31 884 hlasmi. Rozdiel je 16 474 hlasov. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Berényi bol v rokoch 1999 - 2000 poradcom ministra na Minis...

József Berényi

SMK

...záväzky, ktoré zobrala na seba firma Svet zdravia splnia.

Iné - 18.10.2017
Neoveriteľné

József Berényi

SMK

...štátne nemocnice dodnes vyrábajú veľké dlhy (...).

Iné - 18.10.2017
Neoveriteľné

Jozef Viskupič

OĽaNO

...nemorálne odmeny boli odhlasované predstavenstvu (letiska, pozn.) schválené 6. októbra.

Iné - 18.10.2017
Neoveriteľné

Tibor Mikuš

Nestraníci

...sme na čele krajov, čo sa týka doplácania na výkony vo verejnom záujme.

Iné - 18.10.2017
Neoveriteľné

Výrok označujeme ako neoveriteľný, pretože v najaktuálnejšom záverečnom účte z roku 2016 nenájdeme na rozdiel od iných krajov zmienku o doplácaní na výkony vo verejnom záujme.Ak sa pozrieme na záverečné účty iných krajov,NRSK: ...objednaných služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej ...

Konrád Rigó

...hranice týchto krajov sú neprirodzené (...).

Iné - 18.10.2017
Neoveriteľné

Konrád Rigó

...som vyzval týchto dvoch pánov (Mikuša a Berényiho, pozn.), aby stiahli svoje kandidatúry.

Iné - 18.10.2017
Neoveriteľné

József Berényi

SMK

...mám dostatočné skúsenosti z verejnej správy, už som robil na rôznych postoch, (...) bol som podpredsedom TTSK (...).

Iné - 18.10.2017
Neoveriteľné
success
error