DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tibor Mikuš

Nestraníci

...v nemocnici Galanta nový majiteľ o 20 % zvýšil úväzky lekárov (...), viac špecialistov tam pôsobí.

Volby 2017 TTSK v RTVS - 18.10.2017
Neoveriteľné

Nemocnica v Galante bola v roku 2015 odkúpená spoločnosťou Svet zdravia a.s., ktorá v nasledujúcom období začala s rekonštrukciou a modernizáciou nemocnice. Výrok kandidáta na predsedu Trnavského kraja sa týka zvýšenia pracovných úväzkov lekárskych pracovníkov nemocnice a zvýšenia počtu špecialistov, resp. celkovo vyššiu špecializáciu lekárskeho personálu. Neexistuje oficiálna správa, ktorá by avízovala alebo potvrdzovala navýšenie úväzkov v spomínanej nemocnici. Nevieme preto jednoznačne overiť výrok Tibora Mikuša o navýšení pracovných úväzkov lekárov o 20 %, prípadne o navýšení počtu špecialistov. Výrok súčasného predsedu TTSK Tibora Mikuša hodnotíme ako neoveriteľný.

Predsedom Trnavského samosprávneho kraja je od roku 2005 Ing. Tibor Mikuš, PhD. V nastávajúcich voľbách opätovne (po štvrtý krát) kandiduje na post predsedu TTSK. 

Nemocnica v Galante bola v roku 2015 kúpená spoločnosťou Svet zdravia a. s. (Penta Investments), pričom sa zaviazala k investíciam vo výške asi 8,7 milióna eur v období najbližších piatich rokov (2015 – 2020). Ako uvádza napríklad regionálne vydanie denníka SME, pod novým vedením bolo napríklad zrekonštruované a vybavené rádiologické oddelenie či znovuotvorené pracovisko jednodňovej chirurgie oka.

Výška pracovného úväzku väčšia ako 1,0 znamená, že lekár pracuje "...popri nadčasoch a pohotovostných službách vo svojom hlavnom zamestnaní ešte aj lekársku prácu pre iných zamestnávateľov". Článok inštitútu INEKO ďalej analyzuje optimálnu výšku pracovného úväzku v lekárskej oblasti, respektíve negatíva súbežných pracovných úväzkov.
Tibor Mikuš vo výroku problematiku navyšovania úväzkov formuluje ako pozitívum vo vzťahu k počtu špecialistov, ktorí v nemocnici pôsobia. O navýšení pracovných úväzkov oficiálne neinformuje spoločnosť Svet zdravia, nemocnica v Galante ani orgány ministerstva zdravotníctva. Nevieme preto výrok jednoznačne zhodnotiť, a teda potvrdiť či vyvrátiť.


Dátum zverejnenia analýzy: 17.10.2017
success
error