DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Viskupič

OĽaNO

...nevyhovujúci a havarijný stav (...) 142 kilometrov týchto ciest (krajských, pozn.).

Volby 2017 TTSK v RTVS - 18.10.2017
Nepravda

Podľa aktuálnej analýzy ciest II. triedy v Trnavskom kraji, ktorú realizuje Slovenská správa ciest každý rok, je 182,8 km úsekov nevyhovujúcich a 25,7 km úsekov v havarijnom stave. Spolu je teda týchto ciest 208,5 km. Výrok kandidáta na post Trnavského samosprávneho kraja teda nebol fakticky pravdivý. Výrok Jozefa Viskupiča preto hodnotíme ako nepravdivý.

Analýzu ciest realizuje každoročne Slovenská správa ciest (SSC). V dokumente Celkový prehľad stavu vozoviek cestných komunikácií SR, ktorú vydala SSC 1. januára 2017, (.pdf, s. 73) sú cesty II. triedy rozdelené na základe ich stavu do kategórií "veľmi dobrý", "dobrý", "vyhovujúci", "nevyhovujúci" a "havarijný". Z hľadiska vyjazdených koľají a pozdĺžnej nerovnosti (IRI) je 4,2 %(22,1 km) ciest v Trnavskom kraji vo veľmi dobrom stave, 23,9 % (126,2 km) v dobrom stave, 32,3 % (170,3 km) vo vyhovujúcom stave, 34,7 % (182,8 km) v nevyhovujúcom stave a 4,9% (25,7 km) ciest je v havarijnom stave. V nevyhovujúcom a havarijnom stave je v Trnavskej župe teda spolu asi 208,5 km ciest druhej triedy. Údaj, ktorý vo svojom výroku Jozef Viskupič použil teda nie je presný. Najviac nevyhovujúcich a havarijných úsekov je v Banskobystrickom kraji, a to 297,6 km.


Je možné, že Jozef Viskupič použil výsledok merania stavu ciest II. triedy podľa ukazovateľa "pozdĺžnej nerovnosti (IRI)", kde je dĺžka nevyhovujúcich úsekov v Trnavskom kraji 148,3 km a 14,9 km je v havarijnom stave. Výsledky prezentované vyššie sú z meraní na základe pozdĺžnej nerovnosti i vyjazdených koľají.

Dátum zverejnenia analýzy: 17.10.2017
success
error