DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tibor Mikuš

Nestraníci

Sme veľmi úspešní v čerpaní európskych fondov.

Volby 2017 TTSK v RTVS - 18.10.2017
Nepravda

Tibor Mikuš hovoril pravdepodobne o čerpaní európskych fondov v programovacom období 2007-2013. Priebežné informácie o stave čerpania eurofodov pre obdobie 2014 - 2020 sú dostupné, avšak pre jednotlivé operačné programy bez rozdelenia na kraje. V januári 2017 bolo čerpanie eurofondov za programovacie obdobie na úrovni 97,53 % celkovej alokovanej sumy 11,618 mld eur. Obdobie pre realizáciu výdavkov programového obdobia 2007 - 2013 sa skončilo k 31. decembru 2015 a v roku 2016 pokračoval proces spracovávania výdavkov na národnej úrovni, ako aj voči Európskej komisii. K 31. decembru 2016 najmenej schválených projektov bolo v rámci Trnavského samosprávneho kraja (770). Najnižší objem kontrahovania finančných prostriedkov bol vykázaný tiež v rámci Trnavského samosprávneho kraja, a to 755 729 129,3 eur. Trnavský kraj mal aj najnižší objem čerpaných finančných prostriedkov (646 842 172,35 eur). Stav plnenia regionálnych projektov k 31. decembru 2016 je zacyhtený v tabuľke nižšíe. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.Podľa štátneho portálu ITMS 2014+ TTSK  v zozname realizovaných projektov za aktuálne obdobie zatiaľ 2 projekty, avšak ešte neboli poskytnuté žiadne finančné prostriedky prijímateľovi. 

Dátum zverejnenia analýzy: 17.10.2017
success
error