DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

József Berényi

SMK

...zobrali na seba (Svet zdravia, pozn.), že 8 miliónov idú investovať v prvých piatich rokoch. Už 7 miliónov investovali teraz, teda od prebratia nemocnice.

Volby 2017 TTSK v RTVS - 18.10.2017
Neoveriteľné

V roku 2015 kúpila spoločnosť Svet zdravia (zo skupiny Penta Investments) nemocnice v Galante a v Dunajskej Strede. Výrok kandidáta Józsefa Berényiho sa zameriava na nemocnicu v Galante. Pri kúpe sa skutočne zaviazali k investíciam vo výške 8,7 milióna eur v najbližších piatich rokoch (2015 – 2020). Údaj o doteraz preinvestovaných siedmich miliónoch eur však nie je oficiálne zverejnený, preto sa nám túto informáciu nepodarilo vyhodnotiť. Najaktuálnejšia informácia o preinvestovaní 3,5 milióna eur pochádza z konca roku 2016.
Výrok kandidáta na post predsedu TTSK Józsefa Berényiho preto hodnotíme ako neoveriteľný.

Mgr. József Berényi je podpredsedom Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), v nastávajúcich voľbách kandiduje na post predsedu TTSK.

Spoločnosť Svet Zdravia prevádzkuje sieť 17 regionálnych nemocníc na území Slovenska. Patrí do skupiny Penta Investments.

V júli 2015 portál etrend.sk v článku informoval o kúpe nemocníc v Galante a v Dunajskej Strede. "Obe nemocnice doteraz patrili Trnavskému samosprávnemu kraju. ... Prioritou pre Sveta zdravia bude podľa jej vyhlásenia okamžite riešiť problémy s finančnou zadlženosťou, s dlhodobou podinvestovanosťou a z toho vyplývajúcim zlým technickým stavom medicínskej techniky a budov nadobudnutých nemocníc. V priebehu nasledujúcich piatich rokov ich plánujú kapitálovo posilniť v celkovom rozsahu 20,4 milióna eur." (Vydavateľstvo TREND Holding vlastní spoločnosť News and Media Holding patriaca k finančnej skupine Penta.)
Ako informovala na svojich stránkach spoločnosť Svet zdravia: "Celková výška záväzkov po splatnosti oboch nemocníc je 9,2 milióna eur (Galanta: 1,9 milióna eur a Dunajská Streda: 7,3 milióna eur). Okrem zvládnutia tejto zložitej ekonomickej situácie Svet zdravia pripravuje prvú etapu investícií do medicínskej techniky, budov a do informačných technológií v objeme 4,8 milióna eur (GA: 3 milióny eur a DS: 1,8 milióna eur)."
Ľuboš Lopatka, generálny riaditeľ siete regionálnych nemocníc Svet zdravia, na stránkach spoločnosti spresnil: "Dôkazom, že k tejto úlohe pristupujeme zodpovedne, je garantovaná výška kapitálových investícií podľa kúpnej zmluvy počas najbližších piatich rokov v objeme 20,4 milióna eur (Dunajská Streda: 11,7 a Galanta: 8,7)."

V rokoch 2015 – 2020 sú teda v nemocnici v Galante skutočne plánované investície asi vo výške 8,7 milióna eur. 
Informácie v médiách z obdobia rokov 2015 – 2016 nasvedčujú tomu, že nemocnica skutočne navýšila svoj rozpočet, či už na rekonštrukciu a vybavenie rádiologického oddelenia (podľa článku mynitra.sme.sk za viac ako jeden milión eur), obnovenie pracoviska jednodňovej očnej chirurgie alebo napríklad rekonštrukciu výťahov v budove nemocnice.  
József Berényi v diskusii spomína, že niekoľko dní pred nakrúcaním diskusie prebehla zo strany TTSK kontrola splnenia záväzkov v nemocnici v Galante. Údaj o preinvestovaných 7 miliónoch teda môže pochádzať z tejto kontroly. Oficiálne zverejnené údaje, ktoré by potvrdzovali toto tvrdenie alebo opisovali aktuálny stav investícií, nie sú zverejnené ani na stránke spoločnosti Svet zdravia, Penta Investments, ani na webových stránkach TTSK. Nevieme preto jednoznačne potvrdiť alebo vyvrátiť túto informáciu.
Podľa citácie generálneho riaditeľa siete Ľuboša Lopatku v článku na portáli svetzdravia.com, preinvestovala spoločnosť v galantskej nemocnici v roku 2016 3,5 milióna eur.Dátum zverejnenia analýzy: 17.10.2017
success
error