DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Viskupič

OĽaNO

...s KSK sa delíme o druhé miesto s najhorším, až havarijným a nevyhovujúcim stavom ciest druhej triedy.

Volby 2017 TTSK v RTVS - 18.10.2017
Nepravda

Najmenej ciest v nevyhovujúcom až havarijnom stave má Žilinský kraj - 9%, po ňom nasleduje Nitriansky kraj. Košický a Trnavský sa delia o tretie miesto s niečo cez 21 %. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Spoločnosť Slovenská správa ciest každoročne uverejňuje na svojom webe prehľad stavu ciest I., II. a III. triedy. Najnovší dokument (s.20, .pdf) z júna 2017 ukazuje stav ciest II. triedy na základe hlavných prehliadok vykonaných v roku 2017. Podľa neho dokážeme spočítať a porovnať nevyhovujúci až havarijný stav ciest II. triedy v percentách v jednotlivých krajoch. 
Najmenší počet havarijných až nevyhovujúcich ciest má Žilinský kraj so súčtom 9 %. Druhý najlepší je Nitriansky kraj so 17 % a na treťom mieste je Trnavský a Košický kraj s 21 %. 

Dátum zverejnenia analýzy: 17.10.2017
success
error