DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

József Berényi

SMK

...cesty prvej triedy v niektorých okresoch sú v oveľa horšom stave, ako cesty druhej a tretej triedy. Napríklad v (v okrese, pozn.) Dunajskej Strede (...).

Volby 2017 TTSK v RTVS - 18.10.2017
Nepravda

Podľa dokumentu Slovenskej správy ciest Prehľad stavu ciest I., II. a III. triedy (stav ciest k júnu 2017) sa nachádza na území TTSK skoro 268 km cesty I. triedy, z toho 13,1% úseku je označené za havarijný. Najviac havarijných a nevyhovujúcich úsekov ciest I. triedy(.pdf, s. 12) je v okrese Skalica (49,66%), Senica (47,59%) a Dunajská Streda (38,09%). V niektorých okresoch Berényiho tvrdenie platí (napríklad spomenutý okres Dunajská Streda alebo Trnava), avšak nie je až taký veľký rozdiel v pomere nevyhovujúcich alebo havarijných úsekov k celkovej siete ciest I. alebo II. a III. triedy. V niektorých okresoch, naopak, jeho tvrdenie vôbec neplatí. Je to napríklad okres Piešťany či Galanta. Berényiho výrok hodnotíme ako nepravdivý.


Na území TTSK sa nachádza celkom 268 kilometrov cesty I. triedy, ďalších 527 kilometrov cesty II. triedy a 1065 kilometrov III. triedy (.pdf, s. 29). Demagog.SK porovnával pomer nevyhovujúcich alebo havarijných úsekov k celkovej siete ciest I., II. a III. triedy. Úseky sú klasifikované Slovenskou správou ciest do piatich kategórií (stav veľmi dobrý, dobrý, vyhovujúci, nevyhovujúci a havarijný).

V spomenutom okrese Dunajská Streda je až 38,09 % ciest I. triedy v nevyhovujúcom alebo havarijnom stave. Nevyhovujúce alebo havarijné úseky tvoria 28,64 % ciest II. a 23,54 % ciest III. triedy. Skutočne sú tak cesty I. triedy v tomto okrese v horšom stave, ale rozdiel nie je až taký významný.
V okrese Galanta je v nevyhovujúcom alebo havarijnom stave 22,1 % ciest I. triedy, 23,71 % ciest II. a 18,02 % ciest III. triedy, čiže cesty I. triedy sú o niečo v lepšom stave.

V okrese Hlohovec je podiel úsekov s nevyhovujúcim alebo havarijným stavom 19,91 % u ciest I. triedy, 8,81 % u ciest II. a 14,75 % u ciest III. triedy. V okrese Piešťany je len 0,29 % ciest I. triedy v nevyhovujúcom alebo havarijnom stave, u ciest II. triedy je podiel týchto úsekov 2,34 % a u ciest III. triedy 10,56 %, čiže Berényiho výrok neplatí ani v tomto okrese. V okresoch Senica a Skalica je skoro polovica ciest I. triedy v nevyhovujúcom alebo havarijnom stave, je to 47,59 % a 49,66 %. V trošku lepšom stave sú cesty II. a III. triedy v Senici, 30,79 % a 25,09 %. V Skalici naopak až 57,10 % ciest II. triedy a 20,91 % ciest III. triedy je v nevyhovujúcom alebo havarijnom stave. Berényiho tvrdenie by platilo pre trnavský okres, tam 14,05 % ciest I. triedy je v nevyhovujúcom alebo havarijnom stave oproti 7,13 % ciest II. a 4,22 % ciest III. triedy.

Ako o tom písal aj regionálny portál denníka SME: "Trnavský samosprávny kraj v tomto volebnom období obnovil 80 kilometrov ciest II. a III. triedy za 23,2 milióna eur. Kraj má vo vlastníctve 1 584 kilometrov ciest, ich opravu a údržbu zabezpečuje rozpočtová organizácia Správa a údržba ciest."

Dátum zverejnenia analýzy: 17.10.2017
success
error