DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tibor Mikuš

Nestraníci

...sme na čele krajov, čo sa týka doplácania na výkony vo verejnom záujme.

Volby 2017 TTSK v RTVS - 18.10.2017
Neoveriteľné

Výrok označujeme ako neoveriteľný, pretože v najaktuálnejšom záverečnom účte z roku 2016 nenájdeme na rozdiel od iných krajov zmienku o doplácaní na výkony vo verejnom záujme.

Ak sa pozrieme na záverečné účty iných krajov,
NRSK: ...objednaných služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v roku 2016 z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja predstavovala čiastku 19 583 758,31 €

PSK:...z toho pre SÚC PSK 16 615 399 € a na vykrytie strát pre dopravcov z poskytovania služieb vo verejnom záujme 18 130 000 €. 

KSK:...výdavky na úhradu straty, ktorá vznikla dopravcom z výkonov vo verejnom záujme, boli vyčerpané vo výške 19 046 626 €. 

BBSK,uvádza doplácanie na výkony vo verejnom záujme samostatne v tabuľke: 29 136 945,48 €.

TSK ..v ktorom bola schválená aj výška príspevku (náhrady predpokladanej straty) pre zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v celkovom objeme 17 950 000,00 €

Dátum zverejnenia analýzy: 17.10.2017
success
error