DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tibor Mikuš

Nestraníci

...priemerný vek lekárov všeobecných je problémom celého Slovenska (...).

Volby 2017 TTSK v RTVS - 18.10.2017
Pravda

Priemerný vek všeobecných lekárov a hlavne ich nedostatok v regiónoch je celoslovenský problém. Výrok Tibora Mikuša považujeme za pravdivý.

O tom že priemerný vek lekárov je na Slovensku problém, hovorí aj tlačová správa Ministerstva zdravotníctva z roku 2013. Ministerstvo v tej dobe plánovalo spustiť projekt "Rezidentský program", cieľom ktorého bolo dostať mladých lekárov do regiónov  ""a v ktorom dostávajú už študenti, resp. čerství absolventi a mladí lekári do 40 rokov plat a istotu zamestnania na 3 či 4 roky špecializovaného štúdia, ak si zvolia za svoj odbor všeobecné lekárstvo alebo pediatriu. Podmienkou je, že po ukončení odboru zostanú pracovať vo svojom regióne. Zatiaľ do programu zaradili 272 mladých budúcich lekárov, z toho 191 pre všeobecné lekárstvo a 81 pre pediatriu" (zdroj: spravy.pravda.sk)


Správa hovorí o tom, že:  „Priemerný vek všeobecných lekárov sa neustále zvyšuje. Žiaľ, na Slovensku nemáme dostatok mladých medikov, ktorí by sa chceli tomuto odboru venovať po skončení štúdia. Práve z tohto dôvodu sme sa rozhodli vytvoriť súbor nových odborných aktivít v odbore všeobecného lekárstva a zatraktívniť ho. Je samozrejmosťou, že získavanie praxe by malo byť alfou a omegou pre každého lekára,“ povedala ministerka zdravotníctva. Ide o odborný projekt, ktorý je svojím riešením, odbornosťou a kontinuálnosťou v našom zdravotníctve výnimočný. Cieľom je znížiť vekový priemer všeobecných lekárov, výrazne zlepšiť vzdelanosť v odbore všeobecného lekárstva a zvýšiť kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti v primárnom kontakte."

Priemerný vek všeobecných lekárov uvádza dokument Implementačná stratégia - systém integrovaného poskytovania zdravotnej starostlivosti (.pdf). Priemerný vek všeobecných lekárov je 53,9 a v pláne je, aby sa do roku 2030 znížil na 40.

O vysokom veku všeobecných lekárov informovali v tomto aj minulom roku napríklad portál mediweb.hnonline.sk, kde je uvedené, že "OECD aj Európska komisia nedávno konštatovala, že počet praktických lekárov u nás je nízky a zvyšuje sa iba postupne. Dôsledkom je okrem iného aj neefektívne poskytovanie primárnej zdravotnej starostlivosti" alebo Postoj.sk ktorý uvádza, že: "Vo veku nad 65 rokov pracuje na Slovensku viac ako 480 všeobecných lekárov pre dospelých a vyše 300 pediatrov, ukazujú štatistiky rezortu."


Dátum zverejnenia analýzy: 17.10.2017
success
error