DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Konrád Rigó

...TIS vydala správu, že TTSK je predposledná (v rebríčku transparentnosti, pozn.).

Volby 2017 TTSK v RTVS - 18.10.2017
Pravda

Podľa prieskumu miery transparentnosti, ktorý uverejnila Transparency International sa Trnavský kraj nachádza na siedmom mieste z ôsmych slovenských krajov, teda na predposlednom mieste. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

TIS robí tento prieskum každé dva roky, podľa toho môžeme vidieť, že TTSK spadol oproti predošlému meraniu o jednu priečku. Výsledná známka za transparentnosť pre rok 2017 je v Trnavskom kraji C, s celkovými 48,6 percentami. Hodnotia sa kritériá ako napríklad prístup k informáciám, účasť verejnosti na rozhodovaní, dotácie a granty, etika a konflikt záujmov či mediálna politika. 

Dátum zverejnenia analýzy: 17.10.2017
success
error