DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tibor Mikuš

Nestraníci

...vyše 30 percent ciest je opravených, neexistuje žiadne havarijné úseky. V kraji sú 3 nehodové úseky podľa označenia Polície, ale nie je to spôsobené technickým stavom.

Volby 2017 TTSK v RTVS - 18.10.2017
Nepravda

Analýza stavu ciest (.pdf, s. 29) II. a III. triedy (ktoré spravujú samosprávne kraje) z júna 2017 poukazuje na to, že z celkovej dĺžky cestnej siete ciest II. triedy (526,698 km) je 44,09 km v havarijnom stave. Ďalších 67 km je v nevyhovujúcom stave. Cestná sieť ciest III. triedy meria 1064,54 km, z čoho 47,58 km je v havarijnom, 144,4 km v nevyhovujúcom stave. V období od 1. apríla do 30. septembra evidovala polícia (.pdf) len jeden nehodový úsek na cestách Trnavského samosprávneho kraja, je to cets 1/51 v meste Senica. Podľa materiálov (.zip) predložených na rokovanie zastupiteľstva TSK sa vo volebnom období 2013-2017 opravilo 81 km ciest II. a III. triedy, čo rozhodne nepredstavuje 30 % celkovej cestnej siete. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 17.10.2017
success
error