DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Gábor Gál vs. Marek Madaric
V druhej casti diskusie O 5 minút 12 medzi Marekom Madaricom a Gáborom Gálom sa diskutovalo výhradne o  zákone o štátnom obcianstve a najmä o pripravovanej novele zákona o používaní jazykov národnostných menšín. Naše hodnotenie odhalilo viacero neprávd a zavádzaní.

Gábor Gál

MOST-HÍD
6 2 1 2

Marek Maďarič

SMER-SD
6 3 4 1
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Gábor Gál
 • Marek Maďarič
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Marek Maďarič

SMER-SD

Naposledy jediný, kto kritizoval nášho eurokomisára Ševčoviča pri brífingu bol zástupca Maďarska.

O 5 minút 12 - 04.04.2011
Nepravda

TASR: "Predseda frakcie Európskej ludovej strany (EPP) v Európskom parlamente Josep Daul kritizoval vyjadrenie dezignovaného slovenského komisára Maroša Šefcovica, ktoré malo byt namierené proti Rómom. 'Chcem dat jasne najavo, že protirómske vyhlásenia pripisované Marošovi Šefcovicovi sú neprij...

Marek Maďarič

SMER-SD

Verejne napr. vystupuje váš bývalý kolega Berenyi na zhromaždeniach, naposledy v Komárne 15. marca 2011, kde nabáda príslušníkov maďarskej menšiny na prijatie, alebo na podanie si žiadosti o občianstvo a hovorí, že, no ale samozrejme ak aj nie teraz, keď existujú tie sankcie, tak nezabudnite, že to právo máte do budúcnosti.

O 5 minút 12 - 04.04.2011
Neoveriteľné

Nepodarilo sa nám nájsť spomínané vyjadrenie J. Beréniyho z 15. marca 2011....

Gábor Gál

MOST-HÍD

Aj dodnes používame jazyk národnostnej menšiny v úradnom styku. Dotýka sa to 73 obcí.

O 5 minút 12 - 04.04.2011
Pravda

Nie je jasné, či sa pán Gál vyjadruje k tomu, v akom počte obcí sa dnes používa jazyk národnostnej menšiny v úradnom styku alebo akého počtu obcí sa táto zmena dotkne. Ak ide o druhý prípad, výrok je pravdivý. Denník sme.sk z 23. februára 2011."Ak by napokon 15-percentné kvórum poslanci schválili, d...

Marek Maďarič

SMER-SD

Za podpredsedu vlády Csákyho sme práve sa zaviazali tým 20%. Za SMK sme ten záväzok prijali, keď bolo SMK vo vláde, vtedy SR prijala záväzok 20%.

O 5 minút 12 - 04.04.2011
Pravda

Podľa zákona o používaní jazyka národnostných menšín, ktorý nadobudol účinnosť 1. septembra 1999:  "Ak občania Slovenskej republiky, ktorí sú osobami patriacimi k národnostnej menšine, tvoria podľa posledného sčítania obyvateľov v obci najmenej 20 % obyvateľstva, môžu v tejto obci používať ...

Marek Maďarič

SMER-SD

Kým my, v prípade Európskej charty menšinových alebo regionálnych jazykov sme prijali tie maximálne možné záväzky, ktoré postupne napĺňame, tak maďarská strana prijala minimálne záväzky a aj s ich napĺňaním má problém.

O 5 minút 12 - 04.04.2011
Nepravda

Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov stanovuje v článku 2. bod 2. toto:"2. Vo vzťahu ku každému jazyku, ktorý sa uvedie pri ratifikácii, prijatí alebo schválení podľa článku 3, sa každá zmluvná strana zaväzuje uplatňovať minimálne 35 odsekov alebo písmen vybratých z ustanovení čast...

Marek Maďarič

SMER-SD

Podľa výroku maďarského menšinového ombudsmana, menšiny v Maďarsku prakticky a ich práva jazykové sú nepotrebné, lebo sú tam asimilované.

O 5 minút 12 - 04.04.2011
Zavádzajúce

Bývalý maďarský ombudsman pre menšiny, keď odchádzal po 12 rokoch zo svojej funkcie, poskytol časopisu Figyelő 12. júla 2007 rozhovor. V ňom uviedol, že kým politici sa zaoberajú len Rómami, uniká pozornosti, že ostatné národnostné menšiny sa takmer úplne asimilovali. Okrem iného povedal, že "kultúr...

Gábor Gál

MOST-HÍD

Jednak aj to čo povedal, že keď niekto požiada na zastupiteľstve, aby mu bolo pridelené slovo a môže rozprávať vo svojom materinskom jazyku. Áno, ako to je v zákone napísané, keď s tým všetci súhlasia. Je to tam napísané.

O 5 minút 12 - 04.04.2011
Nepravda

G. Gál si zamiena jednotlivé ustanovenia zákona. Hovorí pravdu, ak by sa výrok M. Madarica, na ktorý reaguje, vztahoval na nové znenie § 3 ods. 1. Tam sa hovorí o možnosti používat jazyk menšiny pri všeobecne pri rokovaní. Tu má pravdu, že s tým musia súhlasit všetci prítomní.Avšak výrok M. Madarica...

Marek Maďarič

SMER-SD

Tento návrh kladie aj bariéry medzi väčšinový národ a menšiny, pretože ruší ustanovenia v zákone o štátnom jazyku, ktoré sa týkajú STV napr., že sa už nebude vyžadovať titulkovanie vysielania menšinového v STV... Je to článok 8 tohto návrhu, bod 5, kde sa v zákone o štátnom jazyku, ja vám to prečítam ak máte záujem."Pri vysielaní inojazyčných televíznych relácií určených pre príslušníkov národnostnej menšiny sa titulky v štátnom jazyku, alebo bezprostredne nasledujúce vysielanie v štátnom jazyku nevyžadujú."

O 5 minút 12 - 04.04.2011
Pravda

V návrhu novely zákona (pdf.) o používaní jazykov národnostných menšín sa uvádza: "V § 5 ods. 1 písm. a) sa na konci ciarka nahrádza bodkociarkou a pripájajú tieto slová: 'pri vysielaní inojazycných televíznych relácií urcených pre príslušníkov národnostnej menšiny sa titulky v štátnom jazyku alebo ...

Marek Maďarič

SMER-SD

Kým doteraz mal možnosť požiadať o rokovanie v menšinovom jazyku iba poslanec zastupiteľstva, tento návrh (zákona o používaní jazykov nár. menšín pozn.) dáva takéto právo všetkým účastníkom takéhoto konania alebo zastupiteľstva.

O 5 minút 12 - 04.04.2011
Pravda

V zákone č. 184/1999 o používaní jazykov národnostných menšín (.pdf) sa okrem iného píše:"§ 3(1) Rokovanie orgánu územnej samosprávy v obci podľa § 2 ods. 1 sa môže uskutočniť aj v jazyku menšiny, ak s tým súhlasia všetci prítomní.(2) Poslanec obecného zastupiteľstva v obci podľa § 2 ods. 1 má právo...

Marek Maďarič

SMER-SD

Ten návrh prináša okrem, čo ste spomenuli, ďalších finančných nákladov pre samosprávy, ale aj pre mnohých podnikateľov. Prináša minimálne tichú diskrimináciu Slovákov. Pretože v tých ustanoveniach sa hovorí, že napr. sociálne zariadenia, zdravotné zariadenia, aj orgány verejnej správy majú komunikovať s príslušníkmi menšiny v menšinovom jazyku aj prostredníctvom zamestnancov.

O 5 minút 12 - 04.04.2011
Pravda

V návrhu zákona, ktorým sa mení a doplna zákon Národnej rady Slovenskej republiky c. 184/1999 Z. z.o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona c. 318/2009 Z. z. (.pdf) sa okrem iného píše: "§ 7 sa doplna odsekmi 3 a 4, ktoré znejú: (3) V obci podla § 2 ods. 1 sa v obecnej polícii mô...

Gábor Gál

MOST-HÍD

Moderátor: "Chcem sa to naozaj opýtať. 90% obyvateľstvo napr. rómskej národnosti žije v niektorých osadách. Vy si viete predstaviť, že teda príde nejaký Róm na daný úrad, daná pracovníčka nebude vôbec vedieť po rómsky a musí zabezpečiť ten preklad do rómskeho jazyka. Ako to urobí?" Veľmi jednoducho. Máme inštitúcie, ktoré sa zaoberajú rómštinou, čiže podpredseda vlády zo zákona bude tým metodickým orgánom, ktorá bude pomáhať samosprávam v tejto sfére. Budú musieť zaplatiť konkrétne služby, tlmočníka, prekladateľa, keď nebudú mať nejakého takého. Ale čo sa týka metodiky a možnosti pomôcť, tak to bude mať na bremene práve podpredseda vlády.

O 5 minút 12 - 04.04.2011
Pravda

V návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1999 Z. z.o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona č. 318/2009 Z. z. (.pdf) sa okrem iného píše:"Za § 7 sa vkladajú nové § 7a, 7b, 7c a 7d, ktoré znejú: § 7aPrávomoc podpredsedu vlády (1) Pod...

Gábor Gál

MOST-HÍD

Ten zákon (o používaní jazykov nár. menšín pozn.) bol prijatý ešte v roku 1999 kôli tomu, aby nás privzali do EÚ.

O 5 minút 12 - 04.04.2011
Pravda

Ako uvádza portál euroinfo.gov.sk:"Čo sa týka politických kritérií na členstvo v Únii, SR najprv zosúladila volebný zákon s nálezom ústavného súdu. V máji 1999 sa na Slovensku prvýkrát konali priame prezidentské voľby, čím sa ukončilo 15-mesačné obdobie uvoľneného prezidentského úradu. Bol to stabil...

Gábor Gál

MOST-HÍD

My v strane máme zastúpenie rôznych menšín. Či to je rusínska, rómska.

O 5 minút 12 - 04.04.2011
Neoveriteľné

Most Híd 7. marca 2010 na svojej stránke informoval, že na kandidátnej listine pre voľby v júni 2010 sú v prvej tridsiatke aj predstavitelia Rómov a Rusínov. Samotná kandidátna listina (.pdf) neuvádza národnosť. Daný výrok sme nedokázali overiť z nezávislejšieho zdroja....

Gábor Gál

MOST-HÍD

Moderátor: "Sú tu výhrady, že by sa mohlo počkať na to sčítanie ĺudu, ktoré bude v máji, aj keď jeho výsledky nevieme kedy budú. Rovnako sú tam aj viaceré sporné ustanovenia, takže prečo práve teraz (sa vláda snaži presadiť úpravu zákona o používaní jazykov nár. menšín pozn.)?" Máme to v programovom vyhlásení vlády a máme to v legislatívnom pláne vlády.

O 5 minút 12 - 04.04.2011
Pravda

V programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2010 - 2014 (.pdf) sa píše:"Vláda SR napraví reštrikčné legislatívne a politické opatrenia z predchádzajúceho obdobia, ktoré neboli v súlade s ľudskoprávnymi princípmi. V krátkom čase pripraví návrhy zmien zákona o periodickej tlači...

Marek Maďarič

SMER-SD

Chýbajú vecné dôvody na zmenu súčasného zákona o používaní jazykov národnostných menšín, pretože nepočul som ani pána podpredsedu Chmela, ani pána Bugára, že by uviedli nejaké príklady nejakého porušovania jazykových práv menšín alebo niečoho podobného.

O 5 minút 12 - 04.04.2011
Zavádzajúce

M. Madaric má pravdu, ak hovorí, že predkladatelia zákona neuviedli príklady porušovania jazykových práv menšín. Podla nás je to ale zúženie zo strany M. Madarica, kedy oprávnenost stanovit nižšie kvórum má vyplývat len z porušovania jazykových práv menšín. Na vydanie zákona môžu existovat aj iné ve...

Gábor Gál

MOST-HÍD

Však váš predseda Fico povedal, že zle odhadol lojálnosť národnostných menšín na Slovensku, že sú oveľa lojálnejšie.

O 5 minút 12 - 04.04.2011
Pravda

Robert Fico v rozhovore pre agentúru SITA povedal: "Rozhodnutie voličov dať prednosť Mostu-Híd pred SMK sa dá hodnotiť ako prejav určitej miery lojality slovenských Maďarov k štátu. Možno sme všetci podcenili a mysleli sme si, že keď SMK zamáva vlajkou na barikáde, tak všetci slovenskí Maďari okamži...

Gábor Gál

MOST-HÍD

Slota vám to vlastne aj vyčítal, že teraz reagujete národne. Proste vidíte, že tu je priestor, tak bijete .

O 5 minút 12 - 04.04.2011
Pravda

Podľa denníka SME, Ján Slota nazval nápad Smeru zvolať mimoriadnu schôdzu parlamentu kvôli vyhláseniu maďarského premiéra Viktora Orbána, že aj občania bez bydliska v Maďarsku budú môcť mať volebné právo, "lacnou, prekvapujúcou, a až nechutnou mediálnou propagandou." Ďalej denník SME uvádza, že soci...

Gábor Gál

MOST-HÍD

Klesli preferencie SNS.

O 5 minút 12 - 04.04.2011
Nepravda

Podľa agentúry FOCUS preferencie Slovenskej národnej strany stúpli z februárových 5,4% na marcových 6,2%....

Marek Maďarič

SMER-SD

STV mala na brífingu svoju redaktorku a neviem o tom, že by priniesla verejnoprávna TV alebo verejnoprávny rozhlas informácie.

O 5 minút 12 - 04.04.2011
Zavádzajúce

STV v deň zvolania tlačovej besedy o iniciatíve zvolať mimoriadnu schôdzu sa hneď v prvom príspevku v hlavnom spravodajstve s názvom Smer chce mimoriadnu schôdzu NR SR. Čo sa týka obsahu uznesenia bol uverejnený úryvok Roberta Fica z tlačovej besedy kde hovorí:"Budeme v uznesení národnej rady žiadať...

Marek Maďarič

SMER-SD

Ten návrh (uznesenia ku krokom maďarskej vlády pozn.) už sme podali v piatok. Dokonca sme to predstavili na brífingu aj našim médiám. Je mi ľúto, že naše médiá opäť o tom vôbec neinformovali, o tom obsahu tohoto uznesenia.

O 5 minút 12 - 04.04.2011
Zavádzajúce

O iniciatíve zvolat mimoriadnu schôdzu médiá informovali - hnonline.sk, sme.sk, aktualne.sk alebo opät sme.sk. Co sa týka televízií informovalo o tom STV. Markíza ani TA3 sa o tom nezmienila."'Predložíme návrh uznesenia, ktorým parlament požiada vládu SR o konkrétne kroky k vyhláseniam a opatreniam,...

Marek Maďarič

SMER-SD

No a potom prišli aj vami spomínané najnovšie výroky Viktora Orbána, ktorými potvrdil, že chcú udeliť Maďarom v zahraničí volebné právo, možnože by sme tú mimoriadnu schôdzu nezvolali, keby v ten istý týždeň náš minister zahraničných vecí Dzurinda sa nechválil, aká vynikajúca je naša zahraničná politika, a že vlastne ona spôsobila, že je vlastne v tejto chvíli medzi Slovenskom a Maďarskom je kľud.

O 5 minút 12 - 04.04.2011
Pravda

Ako píše sme.sk z 31. marca 2011:"Madarský premiér Viktor Orbán hovorí o volebnom práve pre nových madarských obcanov v zahranicí ako o hotovej veci. Otázkou podla neho nie je, ci Madari za hranicami budú môct volit do budapeštianskeho parlamentu, ale v akej forme bude ich právo vyjadrené, povedal v...

Marek Maďarič

SMER-SD

Maďarské veľvyslanectvo spoluorganizovalo dni vojnového zločinca Esterházyho na našom území.

O 5 minút 12 - 04.04.2011
Pravda

Podľa portálu watson.sk sa Esterházyho dni konajú pod gesciou Veľvyslanectva MR, Kultúrneho inštitútu MR a Občianskeho združenia Spoločnosť J. Esterházyho.Podľa denníka SME, po 2. svetovej vojne bolo politickou agendou Jánoša Esterházyho rozbitie Československa a opätovné pričlenenie Slovenska ...

Marek Maďarič

SMER-SD

Zoberte si, že napr. v programovom vyhlásení sľúbila (súčasná vláda pozn.), že zruší nami prijatý zákon o štátnom občianstve a len vďaka 2-3 poslancom sa jej to nepodarilo.

O 5 minút 12 - 04.04.2011
Nepravda

V programovom vyhlásení vlády Ivety Radičovej sa explicitne píše o zmene, nie o zrušení zákona o štátnom občianstve:"V krátkom čase pripraví (vláda SR, pozn.) návrhy... o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon), zákona o štátnom jazyku SR, zákona o občianstve SR, ... tak, aby rešpe...

Gábor Gál

MOST-HÍD

Povedali ste, že SR išla na maximálne záväzky. O čom hovoria medzinárodné dokumenty čo sa týka kvóty? 10%. To sme navrhli...

O 5 minút 12 - 04.04.2011
Zavádzajúce

Benátska komisia (poradný orgán Rady Európy pre ústavné záležitosti) konštatuje, že ustanovenia zákona o používaní jazykov národnostných menšín nie sú kompatibilné s prijatými záväzkami SR. V odstavci 136 hovorí: "Niektoré ustanovenie Zákona sú nekompatibilné so záväzkami, ktoré SR prijala a ako tak...

Gábor Gál

MOST-HÍD

Moderátor: "Je tu nejaká výzva z Maďarskej republiky, že bude sa tvoriť nejaká druhá komora maďarského parlamentu, v ktorej by mohli mať možnosť pasívneho práva práve zahraniční Maďari." Zas som čítal, že nebude tá druhá komora.

O 5 minút 12 - 04.04.2011
Neoveriteľné

Správa TASR z dňa 28. marca uvádza: "V maďarskom parlamente v súčasnosti rokujú poslanci o návrhu novej ústavy, ktorá by mala byť prijatá 18. apríla. Premiér Viktor Orbán by mal podľa Berényiho dnes v zákonodarnom zbore oznámiť výsledky rokovaní. "Vyzerá to tak, že sme boli úspešní," podčiarkol Beré...

success
error