DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Mgr. Gábor Gál

MOST-HÍD
41 5 4 6
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Gábor Gál

MOST-HÍD

...Súdna rada žiadala a nedostala (informácie o údajnej komunikácii Mariána Kočnera a sudcov, pozn.).

Gábor Gál u Braňa Závodského - 27.10.2019
Pravda

Po zverejnení údajnej komunikácie Mariána Kočnera s Monikou Jankovskou DenníkomN žiadala predsedníčka Súdnej rady od polície a prokuratúry bližšie informácie.  „Bezodkladne a opakovane realizovala dopyt na príslušný orgán, kde chcela získať konkrétne informácie k medializovanej kauze, aby vyhodno...

Gábor Gál

MOST-HÍD

Takéto navýšenie (minimálnej mzdy - pozn.) o 60 EUR, to môže malým a stredným podnikateľom, ktorých Most-Híd zastupuje v tejto vláde, aj v Národnej rade (poškodiť).

Gábor Gál u Braňa Závodského - 27.10.2019
Pravda

V septembri 2019 vláda rozhodla o zvýšení mesačnej minimálnej mzdy o 60 eur na sumu 580 od 1. januára 2020. Gábor Gál vysvetľoval, prečo sa na vláde pri hlasovaní zdržal.  Národná banka Slovenska v pripomienkach k nariadeniu upozorňovala na to, že výrazné zvýšenie minimálnej mzdy môže „negatívne ...

Gábor Gál

MOST-HÍD

Máme tu ekonomickú recesiu, už tu prežívame...

Gábor Gál u Braňa Závodského - 27.10.2019
Nepravda

Existujú rôzne definície situácie, kedy je ekonomika v recesii. Jedna z najznámejších hovorí o medzištvrťročnom poklese HDP v aspoň dvoch po sebe idúcich obdobiach”. Inou metódou rozpoznania je tzv. odhad produkčnej medzery alebo model postavený na predpoklade, že „ekonomika sa v recesii správa cite...

Gábor Gál

MOST-HÍD

Tá minimálna mzda má 2 zložky, jednak, že sú na to naviazané príplatky … nie sú viazané len na minimálnu mzdu, ale na ostatné mzdy, čiže to navýši strašne potom tie príplatky.

Gábor Gál u Braňa Závodského - 27.10.2019
Pravda

 V septembri 2019 vláda rozhodla o zvýšení mesačnej minimálnej mzdy o 60 eur na sumu 580 od 1. januára 2020. Gábor Gál sa na vláde pri hlasovaní zdržal.  Na minimálnu mzdu sú podľa Zákonníka práce (§ 122 až § 123) naviazané príplatky za prácu v sobotu, nedeľu a za nočnú prácu. Zvýšenie minimálnej...

Gábor Gál

MOST-HÍD

..odsek sedem (Zákona o sudcoch a prísediacich, pozn.) hovorí, že musí oznámiť (návrat do funkcie sudcu, pozn.) 60 dní dopredu … keď to neoznámi, sankcia za to nie je, ale nemusí to byť písomne oznámené, a nie je, že kedy … tých 60 dní nemá byť odvtedy, čo sa ona vzdala funkcie štátnej tajomníčky.

Gábor Gál u Braňa Závodského - 27.10.2019
Pravda

Zákon o sudcoch a prísediacich (§ 24, ods. 7) hovorí, že „sudca, ktorému bol prerušený výkon funkcie (...) sa môže znovu ujať funkcie na súde, na ktorom vykonával funkciu sudcu pred prerušením, alebo na inom súde, na ktorý bol preložený súdnou radou; uvedenú skutočnosť oznámi sudca Ministerstvu spra...

Gábor Gál

MOST-HÍD

Tri mesiace na poslanca Národnej rady (čas potrebný do nástupu na výkon funkcie sudcu po skončení mandátu, pozn.).

Gábor Gál u Braňa Závodského - 27.10.2019
Pravda

Zákon o sudcoch hovorí, že „prerušenie (výkonu funkcie sudcu) trvá ešte tri mesiace po vyhlásení výsledkov volieb, ak sudca nebol zvolený, alebo ešte tri mesiace po skončení výkonu funkcie, do ktorej bol vo voľbách zvolený.” (§ 24, ods. 2) Teda, ak bol sudca poslancom parlamentu, súdiť môže začať...

Gábor Gál

MOST-HÍD

...právo sa študuje 5 rokov.

Gábor Gál u Braňa Závodského - 27.10.2019
Pravda

Na plnohodnotný výkon právnického povolania, je potrebné ukončiť magisterský stupeň štúdia práva. Keď absolvent splní predpokladanú prax a zloží ďalšie skúšky, získa predpoklad na vykonávanie právnických povolaní, akými sú sudca, prokurátor, advokát, notár a pod.  Štandardná dĺžka denného bakalár...

Gábor Gál

MOST-HÍD

...volal mi priamo policajný prezident, v to dané ráno, keď išli zaistiť veci, aj na ministerstve spravodlivosti aj na súdoch, že idú toto robiť. Ja som im dal zelenú, ani som sa náhodou nespýtal, že voči komu.

Gábor Gál u Braňa Závodského - 27.10.2019
Neoveriteľné

Gábor Gál hovorí o policajnej akcii z 22. augusta 2019, pri ktorej polícia zaistila mobilné telefóny vtedajšej štátnej tajomníčke Ministerstva spravodlivosti Monike Jankovskej a sudcom krajských a okresných súdov v Bratislave.  Z verejne dostupných zdrojov však nie je možné overiť, či v to ráno v...

Gábor Gál

MOST-HÍD

Pán Šeliga tiež bol zamestnancom ministerstva, aj jeho kolegyna z tej istej strany, pani bývalá štátna tajomníčka Kolíková.

Gábor Gál u Braňa Závodského - 27.10.2019
Pravda

Juraj Šeliga (Za ľudí) pracoval nejaký čas na Ministerstve spravodlivosti. Jeho straníckou kolegyňou je dnes aj Mária Kolíková, ktorá bola na ministerstve štátnou tajomníčkou v rokoch 2010 - 2012, ako aj v rokoch 2016 - 2018. Výrok hodnotíme ako pravdivý....

Gábor Gál

MOST-HÍD

...ten náš právny poriadok zákony hovoria o tom, že keď sudca je nečestný a že ho obvinia z nejakého závažného zločinu alebo z trestného činu, tak vieme mu okamžite pozastaviť výkon...

Gábor Gál u Braňa Závodského - 27.10.2019
Pravda

Podľa § 22 ods. 1 Zákona o sudcoch a prísediacich „sudcovi, ktorý je trestne stíhaný za úmyselný trestný čin alebo proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie za čin, za ktorý môže byť odvolaný z funkcie sudcu, možno dočasne pozastaviť výkon funkcie sudcu…” O dočasnom pozastavení rozhoduje disci...

success
error