DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Gábor Gál

MOST-HÍD

..odsek sedem (Zákona o sudcoch a prísediacich, pozn.) hovorí, že musí oznámiť (návrat do funkcie sudcu, pozn.) 60 dní dopredu … keď to neoznámi, sankcia za to nie je, ale nemusí to byť písomne oznámené, a nie je, že kedy … tých 60 dní nemá byť odvtedy, čo sa ona vzdala funkcie štátnej tajomníčky.

Gábor Gál u Braňa Závodského - 27.10.2019
Pravda

Zákon o sudcoch a prísediacich (§ 24, ods. 7) hovorí, že sudca, ktorému bol prerušený výkon funkcie (...) sa môže znovu ujať funkcie na súde, na ktorom vykonával funkciu sudcu pred prerušením, alebo na inom súde, na ktorý bol preložený súdnou radou; uvedenú skutočnosť oznámi sudca Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky aspoň 60 dní pred začatím výkonu funkcie....” V zákone nie je uvedený spôsob oznámenia, rovnako zákon nepredpokladá sankciu za nesplnenie si tejto povinnosti. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 27.10.2019
success
error