DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Gábor Gál

MOST-HÍD

...ten náš právny poriadok zákony hovoria o tom, že keď sudca je nečestný a že ho obvinia z nejakého závažného zločinu alebo z trestného činu, tak vieme mu okamžite pozastaviť výkon...

Gábor Gál u Braňa Závodského - 27.10.2019
Pravda

Podľa § 22 ods. 1 Zákona o sudcoch a prísediacich sudcovi, ktorý je trestne stíhaný za úmyselný trestný čin alebo proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie za čin, za ktorý môže byť odvolaný z funkcie sudcu, možno dočasne pozastaviť výkon funkcie sudcu…” O dočasnom pozastavení rozhoduje disciplinárny senát o.i. na návrh „ministra, ak je proti sudcovi vznesené obvinenie za úmyselný trestný čin.” (§ 22 ods. 2) Disciplinárny senát má na rozhodnutie 10 dní od doručenia návrhu. Ak dotknutý sudca s rozhodnutím nesúhlasí, odvolací senát rozhodne o jeho námietkach do 10 dní. Hoci má disciplinárny senát na rozhodnutie 10 dní, nemusí túto lehotu vyčerpať - môže rozhodnúť hneď v jej prvý deň, t.j. „okamžite”. Rovnako to platí pre odvolací senát. Výrok preto hodnotíme ako ešte pravdivý.  

Dátum zverejnenia analýzy: 27.10.2019
success
error