DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marek Maďarič

SMER-SD

Tento návrh kladie aj bariéry medzi väčšinový národ a menšiny, pretože ruší ustanovenia v zákone o štátnom jazyku, ktoré sa týkajú STV napr., že sa už nebude vyžadovať titulkovanie vysielania menšinového v STV... Je to článok 8 tohto návrhu, bod 5, kde sa v zákone o štátnom jazyku, ja vám to prečítam ak máte záujem."Pri vysielaní inojazyčných televíznych relácií určených pre príslušníkov národnostnej menšiny sa titulky v štátnom jazyku, alebo bezprostredne nasledujúce vysielanie v štátnom jazyku nevyžadujú."

Gábor Gál vs. Marek Madaric - 04.04.2011
Pravda

V návrhu novely zákona (pdf.) o používaní jazykov národnostných menšín sa uvádza:

"V § 5 ods. 1 písm. a) sa na konci ciarka nahrádza bodkociarkou a pripájajú tieto slová: 'pri vysielaní inojazycných televíznych relácií urcených pre príslušníkov národnostnej menšiny sa titulky v štátnom jazyku alebo bezprostredne nasledujúce vysielanie v štátnom jazyku nevyžadujú'."

Dátum zverejnenia analýzy: 03.04.2011
success
error