DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Gábor Gál

MOST-HÍD

Ten zákon (o používaní jazykov nár. menšín pozn.) bol prijatý ešte v roku 1999 kôli tomu, aby nás privzali do EÚ.

Gábor Gál vs. Marek Madaric - 04.04.2011
Pravda

Ako uvádza portál euroinfo.gov.sk:

"Čo sa týka politických kritérií na členstvo v Únii, SR najprv zosúladila volebný zákon s nálezom ústavného súdu. V máji 1999 sa na Slovensku prvýkrát konali priame prezidentské voľby, čím sa ukončilo 15-mesačné obdobie uvoľneného prezidentského úradu. Bol to stabilizujúci faktor fungovania politického systému. NR SR prijala v júli zákon o používaní jazykov národnostných menšín v úradnom styku, čím sme zosúladili legislatívu v tejto oblasti s Ústavou SR, medzinárodnými normami a odporúčaniami OBSE, Rady Európy a Európskej komisie."

Dátum zverejnenia analýzy: 03.04.2011
success
error