DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marek Maďarič

SMER-SD

Kým doteraz mal možnosť požiadať o rokovanie v menšinovom jazyku iba poslanec zastupiteľstva, tento návrh (zákona o používaní jazykov nár. menšín pozn.) dáva takéto právo všetkým účastníkom takéhoto konania alebo zastupiteľstva.

Gábor Gál vs. Marek Madaric - 04.04.2011
Pravda

V zákone č. 184/1999 o používaní jazykov národnostných menšín (.pdf) sa okrem iného píše:

"§ 3

(1) Rokovanie orgánu územnej samosprávy v obci podľa § 2 ods. 1 sa môže uskutočniť aj v jazyku menšiny, ak s tým súhlasia všetci prítomní.

(2) Poslanec obecného zastupiteľstva v obci podľa § 2 ods. 1 má právo používať na rokovaní tohto orgánu jazyk menšiny. Tlmočenie zabezpečí obec."


V návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona č. 318/2009 Z. z. (.pdf) sa okrem iného píše:

"V § 3 ods. 2 sa slová „v obci podľa § 2 ods. 1 má“ nahrádzajú slovami „a ostatní účastníci zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci podľa § 2 ods. 1 majú.

Dátum zverejnenia analýzy: 03.04.2011
success
error