DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Gábor Gál

MOST-HÍD

Aj dodnes používame jazyk národnostnej menšiny v úradnom styku. Dotýka sa to 73 obcí.

Gábor Gál vs. Marek Madaric - 04.04.2011
Pravda

Nie je jasné, či sa pán Gál vyjadruje k tomu, v akom počte obcí sa dnes používa jazyk národnostnej menšiny v úradnom styku alebo akého počtu obcí sa táto zmena dotkne. Ak ide o druhý prípad, výrok je pravdivý. Denník sme.sk z 23. februára 2011.

"Ak by napokon 15-percentné kvórum poslanci schválili, dotklo by sa to 729 obci. Zmenu by však pocítili len v 73 obciach, v ktorých občania patriaci k národnostnej menšine tvoria 15 percent, pretože v ostaných [sic] obciach žije viac ako 20 percent ľudí hlásiacich sa k národnostnej menšine a tí môžu svoj jazyk v úradnom styku využívať už dnes."

Dátum zverejnenia analýzy: 03.04.2011
success
error